Sergio Dias

Sergio Dias

Opleiding
Architectuur
Lichting
2019
E-mail
diassergiom@gmail.com

SPOREN

Een instituut voor de slavernij

Amsterdam verdient een instituut voor de slavernij. Er ontbreekt een plek waar de rijke geschiedenis van de Amsterdamse betrokkenheid bij de slavernij en slavenhandel niet alleen wordt herdacht, maar ook bedacht. Als Surinamer, en nageslacht van Afrikaanse tot slaaf gemaakte, constateer ik een leegte in de stad als het gaat om deze geschiedenis terwijl de sporen van dit verleden op veel plekken nog tastbaar zijn. Het slavernijverleden is gedeelde erfgoed van Nederland met zijn voormalige koloniën. De bloei en Gouden eeuw kunnen niet los gezien worden van het Amsterdamse succes in slavenhandel en slavernij. Alleen al hierom dient de hoofdstad het voorbeeld te geven en zou het slavernijmuseum het ontbrekende puzzelstukje zijn in het narratief van stad en land.

Ik heb een gebouw ontworpen dat letterlijk het slavernijverleden verbindt met het heden en de toekomst door het West Indische pakhuis, aan de Prins Hendrikkade op Rapenburg, te activeren als entree naar een nieuw integraal gebouw. Dit gebouw voegt zich onder de Prins Hendrikkade en bevat vaste en tijdelijke expositieruimtes, organisaties die onderzoek doen naar het slavernijverleden, een auditorium, archief, bibliotheek en restaurant/café. Het programma is gesitueerd rondom drie vides met reflecting pools die het gebouw verankeren aan locatie en beleving. De vides leggen connecties tussen maaiveld, gebouw en oosterdok. Ze sluiten aan op twee hoofdassen van het gebouw die je als bezoeker van donker naar licht, of andersom voert.

Het instituut dient als baken voor het collectieve geheugen van het Amsterdamse en in zekere zin ook Nederlandse slavernijverleden. Het werk van onderzoekende organisaties zoals NiNsee (kenniscentrum slavernijverleden) wordt voor elke leek meer inzichtelijk gemaakt dan nu het geval is. Waar verschillende organisaties en initiatieven nu afzonderlijk van elkaar (of incidenteel samen) werken kunnen ze nu vaker en gemakkelijker met elkaar om de tafel. Het slavernij instituut is geen oplossing voor de felle discussies die jaarlijks oplaaien in Nederland en Amsterdam. Het is in eerste instantie een geste van en voor de stad en kan zich ontwikkelen tot een platform waar het verleden, heden en toekomst met elkaar versmelten en bijdragen aan het collectieve geheugen van de inwoners. Desalniettemin heeft dit verleden Amsterdam gemaakt tot deze specifieke stad dat het tegenwoordig is. De sporen zijn aanwezig, en dit gebouw openbaart ze.

Afstudeercommissie: Dingeman Deijs (mentor), Vibeke Gieskes en Micha de Haas. Toegevoegde leden t.b.v. het examen: Wouter Kroeze en Ira Koers.

Terug naar lijst
Delen