Patrick Roegiers

Patrick Roegiers

Opleiding
Architectuur
Lichting
2019
E-mail
phr.roegiers@gmail.com

A SENSE OF HOME


Dit project is ontstaan vanuit de fascinatie over hoe en wanneer iemand zich thuis voelt. Hoe werkt het dat voor daklozen die geen huis of thuis hebben? Mijn rol als architect is om sociaal en maatschappelijke vraagstukken aan de kaart stellen en op zoek te gaan naar ruimtelijke oplossingen. Daklozen in Nederland zijn een groeiende en urgente doelgroep, terwijl Nederland zich voordoet als een verzorgingsstaat. Zolang de urgentie op staatsniveau niet voldoende is, moet er gezocht worden naar bottom-up alternatieven. Maar waar hebben daklozen behoefte aan?
Ik heb een week op straat geleefd in Amsterdam om dit te onderzoeken. Een van de belangrijkste inzichten was dat daklozen zich thuis voelen in hun buurt, maar kamers missen in hun ‘huis’. De woonkamer, slaapkamer, keuken en badkamer liggen verspreid over de stad als een gefragmenteerd netwerk. Er zijn niet voldoende kamers om te verblijven in hun buurt. Hierdoor wijken ze uit naar andere plekken buiten de stad wat zorgt voor stress, onrust en fysiek leed. Er zijn genoeg ongebruikte ruimten en restromen in de stad we kunnen inzetten om het dagelijks leven van daklozen beter kunnen faciliteren. Met twee kamers ben ik begonnen in de buurten waar het meest nodig was. Een keuken aan de Dappermarkt genaamd de Dapperkeuken en een slaapkamer in de Jordaan genaamd de Bedsteeg. 

Afval is gebruikt als basis om deze kamers te maken. De Dapperkeuken is gevormd door afval te oogsten van de marktkramen om maaltijden te bereiden. De Bedsteeg is gemaakt van verzameld afvalkarton, dat geperst en behandeld is als een nieuw modulair bouwmateriaal. Samen met familie en vrienden heb ik deze experimenten uitgevoerd. Het daadwerkelijk bouwen van een ruimtelijke deugd zorgt op een lokaal niveau voor verbinding. De mensen in de buurt hadden in het begin twijfels, maar gedurende het proces werden ze betrokken en onderdeel van het project. 

De rol van een architect en het maken van architectuur is tegenwoordig discutabel. Dit project laat zien dat architectuur veel breder is dan alleen het bouwen. Als je luistert, kijkt en samenwerkt, is architectuur geen doel maar een sociaal verbindend element.

Afstudeercommissie: Machiel Spaan (mentor), Lada Hršak en Merijn de Jong. Toegevoegde leden t.b.v. het examen: Winfried van Zeeland en Albert Herder.

Terug naar lijst
Delen