Mirte van Laarhoven

Mirte van Laarhoven

Stromende Kracht - Een visie voor de rivierdelta als één aaneengesloten natuurgebied.

Stromende Kracht  is een visie voor de Nederlandse rivierdelta die het gebied als één aaneengesloten natuurgebied behandelt. Het laat zien hoe we naast ruimte voor water ook ruimte kunnen geven aan de natuurlijke krachten van stroming, erosie en sedimentatie. Op die manier kan een meer duurzaam en dynamisch rivierensysteem ontstaan.

Het project toont op een drietal locaties hoe het samenbrengen van opgaven (waterveiligheid, veiligstellen van zoetwater, onderhoud aan vaarwegen, rehabiliteren van vis en vogel migratieroutes, invulling van Natura 2000, et cetera) kan leiden tot integrale oplossingen die een bijdrage leveren aan het grote delta-netwerk: zogenaamde 'sterke schakels’, met ruimte voor natuur, beleving en dynamiek.

Ten grondslag aan deze demonstraties ligt een onderzoek naar landschapsontwerp met behulp van natuurlijke processen. Hoe kunnen we ook langs de rivieren meer volgens het principe van building with nature te werk gaan en hoe kan deze manier van ontwerpen een alternatief bieden voor het maakbare landschap, ofwel het onderhoudsgevoelige rivierensysteem van vandaag de dag?

Deze visie voor de rivierdelta als één aaneengesloten natuurgebied pleit voor de verzilvering van de aanwezige potenties. De weg hiertoe zit niet direct in uitvoeringsgerichte ontwerpvoorstellen maar in een geleidelijke verandering van de mindset waarmee we het Nederlandse landschap vormgeven. Stromende Kracht kan worden gezien als een ‘cultureel ontwerp’ dat een doorzicht geeft naar de Dutch Delta als langgerekt natuurgebied, als één sterk merk, water het landschap schildert en waar mens en natuur samen in bestaan.

Commissieleden: Bruno Vermeersch (mentor), Eric-Jan Pleijster, Eric Frijters. Toegevoegde leden t.b.v. het examen: Hank van Tilborg, Jana Crepon.

Terug naar lijst
Delen