Marijke van Suijdam

Marijke van Suijdam

Opleiding
Architectuur
Lichting
2015

The Loop

'In de gezondheidszorg wordt in toenemende mate gesproken over de invloed van de omgeving op het genezingsproces. Een rol die door de ontwikkeling van de moderne medische wetenschap steeds kleiner is geworden.

Het gaat vooral om de bruikbaarheid van een gebouw: architectuur als gereedschap in dienst van de geneeskunde. Door de reorganisatie van de zorg en de internationale verschuiving in de perceptie van ziekte, is er een verandering in deze denkwijze zichtbaar. Het gaat tegenwoordig niet alleen om het helen van het menselijk lichaam, maar ook om de verhouding tussen mensen en hun omgeving. In mijn afstudeerproject speel ik in op deze verschuiving en heb ik een revalidatiecentrum in Utrecht ontworpen waar de mens, de revalidant, centraal staat.

Het revalidatiecentrum bestaat uit vier verschillende volumes. Deze volumes zijn gerelateerd aan de diverse psychologische fases die een revalidant doorgaat na een trauma. De volumes functioneren als aparte gebouwonderdelen maar fungeren samen als één complex. Een driedimensionaal weefsel, The loop, verbindt de verschillende volumes met elkaar. Dit weefsel doorboort de volumes en zijn naast een verbindingsroute ook onderdeel van het revalidatieprogramma. Tevens genereert The loop interacties en ontmoetingen met de stad en de stedelingen.

De stad en de architectuur zijn ingezet om het genezingsproces van een dwarslaesierevalidant te ondersteunen en waar mogelijk te versnellen. Dit heeft geleid tot een nieuwe manier van revalideren: het gehele gebouw staat in het teken van revalideren. De stad sluit op dit weefsel aan en biedt een programma voor de re-integratie in de samenleving.'

Afstudeercommissie: Marcel van der Lubbe (mentor), Ed. Bijman, Rob Aben. Toegevoegde leden t.b.v. het examen: Machiel Spaan, Rik van Dolderen.

Terug naar lijst
Delen