Immanuel Fäustle

Immanuel Fäustle

Opleiding
Architectuur
Lichting
2015

GeneratieLab: Onderzoek naar een levensloopbestendige wijk

Sinds enkele jaren werkt de overheid aan het afbouwen van de verzorgingsstaat en stuurt aan op zelfredzaamheid. Dit betekent langer thuis blijven wonen en aangewezen zijn op hulp van buren, vrienden en familie. Deze levensloopbestendige wijk is een stedelijk antwoord op het huidige beleid. Er kunnen meerdere generaties met én naast elkaar wonen. En is er ruimte voor dynamiek van families en ouder worden.

Dynamiek van de levensloopbestendige wijk
Wonen in een levensloopbestendige wijk betekent dat je je hele leven in hetzelfde appartement of dezelfde wijk kunt blijven wonen. Omdat ruimtebehoefte gedurende een leven dynamisch is, heeft elk type appartement de mogelijkheid om delen ervan te kunnen onderverhuren zonder het verlies van privacy. Elk appartement heeft meerdere toegangen en twee schachten. Met minimale bouwkundige aanpassingen kun je hierdoor kleinere zelfstandige woningen maken. Hierdoor kan bij krimp van de familiesamenstelling, of een zorgvraag aan huis, een deel van het huis worden onderverhuurd. Bij een (woon of werk) groeivraag betekent dit dat de ruimtebehoefte niet alleen intern maar ook in de wijk opgelost kan worden.

Gemeenschappelijke delers
In de plinten wonen ouderen en op de verdiepingen wonen families. Op de verhoogde daktuinen en in de aansluitende tuinkamers kunnen de verschillende generaties elkaar ontmoeten. Met deze ruimtelijke en programmatische zoektocht naar gemeenschappelijke delers, draagt mijn project tevens bij aan het doorbreken van vraag- en hulpverlegenheid. Wat mij betreft nodig om het huidige overheidsbeleid te laten slagen.

Individualiteit vs. collectiviteit
De wijk met 120 wo/ha is ontworpen vanuit de buitenruimten met aandacht voor landschappelijke ervaring, menselijke maat en overgangen van publiek, collectief en privé op zowel plattegrond, gevel als stedenbouwkundig niveau. Uitgangspunt is steeds de mogelijkheid je afstand tot de medemens, ofwel de mate van individualiteit en collectiviteit, zowel binnen als buiten te verkleinen of te vergroten.'

Afstudeercommissie: Jan-Richard Kikkert (mentor), Ira Koers, Susanne Komossa en Hanneke van Lieshout (extern lid). Toegevoegde leden t.b.v. het examen: Machiel Spaan, Herman Kerkdijk.

Terug naar lijst
Delen