Eric-Jan Bijlard

Eric-Jan Bijlard

Opleiding
Stedenbouw
Lichting
2015

Aveiro Lagoon Scienceparc

Een blik in de toekomst van 20 à 30 jaar vooruit is voor Nederlandse stedenbouwkundigen geheel normaal, maar in Portugal geen gebruikelijk goed. Toeval, gebrek aan waardering en de keuze voor economisch gewin bepaalt in grote mate hoe een stad zich ontwikkeld. Zo ook de stad Aveiro, waar mijn afstudeeropgave zich afspeelt.

Aveiro is gelegen aan een natuurlijke lagune. De relatie van de stad met het water is in de loop der eeuwen met de nodige voor- en tegenspoed gepaard gegaan. Zo heeft de stad welvarende periodes gekend, maar ook, na een hevige storm en voor ruim twee eeuwen afgesloten te zijn geweest van de Atlantische oceaan, bittere armoede. Ook nu dreigt opnieuw spanning te ontstaan in de relatie tot het water. De stad dreigt wederom te worden afgesneden van het water, de lagune. Echter deze keer niet door een toevallige storm, maar veeleer door een gebrek aan een integrale visie op de stedelijke en landschappelijke ontwikkeling.

In een visie voor de stad Aveiro 2040, creëer ik een nieuw uniek soort stadslandschap waarin de stad weer in directe verbinding komt met de lagune. De natuurlijke overgang wordt weer hersteld. Ik stel voor een radicale draai te maken in de oriëntatie op het waterlandschap. In plaats een waterrelatie aan de noordzijde van de stad, inmiddels geblokkeerd door snelweg en spoor, stel ik voor een nieuw waterrelatie te maken aan de westzijde van de stad. Precies op die locatie ligt nu de universiteit. Ik gebruik de universiteitsontwikkelingen als motor achter deze transformatie.

Nieuw hoogwaardig woon- werk- en recreatief programma wordt toegevoegd aan de stad. Langzame verkeersbewegingen door voetgangers, fietsers en boot krijgen voorrang boven het autoverkeer. In het waterlandschap worden nieuwe veldlaboratoria ingericht voor natte natuur, typische agrarische gebruiken en recreatie. De openbare ruimte van stad naar de lagune worden weer met elkaar in verbinding gebracht. De universiteitscampus transformeert geleidelijk naar een Scienceparc waar wonen, werken en recreëren samengaan.

Afstudeercommissie: Hans van der Made (mentor), Henk Bouwman, Daniel Casas Valle. Toegevoegde leden t.b.v. het examen: John Westrik, Bernadette Janssen.

Terug naar lijst
Delen