Bart van Leeuwen

Bart van Leeuwen

Opleiding
Stedenbouw
Lichting
2014
Contact
LinkedIn

Hilversumse Medialandschappen

Waarom 172.000m2 uitbreiden in het groen als 194.800m2 commercieel vastgoed leegstaat in Hilversum? De gemeente heeft een plan opgesteld om het bestaande MediaPark uit te breiden. De afgesloten campus wordt vergroot en daarmee het laatste stuk groen binnen de gemeentegrenzen aangetast. Het medialandschap heeft zich het laatste decennium echter ontwikkeld tot een keteneconomie. Vestigingsvoorwaarden zijn daardoor veranderd, waardoor het ruimtelijke model van een campus achterhaald is. Als tegengeluid voorziet dit voorstel een set van ruimtelijke ingrepen om bestaande leegstand aantrekkelijker te maken. Zo kan Hilversum zich continu blijven ontwikkelen tot het Mediadorp van morgen.

Keten van medialandschappen
Op basis van de bestaande mediastructuur, leegstand en onderscheidende landschappelijke kwaliteiten is een aaneenschakeling van karakteristieke gebieden aan te wijzen. Aan de noordzijde van Hilversum is het MediaPark gelegen, het huis van de omroepen en studio's. Direct ten zuiden is een villagebied gelegen waar voorheen de media floreerde. Aan deze wijk grenst het dorpse centrum van Hilversum. Deze gebieden hebben de potentie om door ontwikkeld te worden vanuit de eigen kwaliteit. Leegstand, met per gebied een andere korrel en vastgoedkosten, zal geschikt worden gemaakt voor verschillende type mediabedrijven. Een historisch lint vormt centraal het verbindende element tussen de gebieden. Er ontstaan zo vier type gebieden, met elk eigen karakteristieken en kernwaarden. Van noord naar zuid worden de volgende gebieden onderscheiden, de Mediafactory, het MediaPark, de Mediawijk en de Broedplaats. Elk gebied is toegespitst op een focusgroep uit de mediaketen met als eindbeeld een ruimtelijke netwerk van mediagebieden in de directe nabijheid van elkaar.

Ontwikkeling van een mediawijk van allure
In een villawijk waar vroeger de media floreerde, staat een groot aantal typisch Gooische villa's leeg. Door meer planologische ruimte en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, wordt het leegstaande vastgoed interessanter voor ontwikkeling. Een mediapad, dat loopt vanaf het MediaPark naar het centrum, vormt de landschappelijke ruggengraat van het gebied. De voorzijden van de kavels veranderen in een groene voorruimte van het kantoor. Op een eerste kavel is een open air studio ontwikkeld, de volgende biedt ruimte voor het terras van een grand café. De achterzijdes worden functioneel gebruikt. Auto’s worden er geparkeerd en er is ruimte voor uitbreiding van de villa’s. Op deze manier ontwikkelt de villawijk zich plotsgewijs tot een mediawijk van allure.

Het groene hart van de mediaregio
In plaats van de concurrentie aan te gaan met andere plaatsen in de regio, heeft Hilversum zich in 2040 van uit de eigen, groene en lommenrijke kwaliteit ontwikkeld. Door de kleine ontwikkelkorrel kan er beter ingespeeld worden op de vraag van het moment. Alle ontwikkelingen vormen samen een nieuw, groen fundament van het dorp. Hilversum en media versterken elkaar weer. Het mediapad wordt gebruikt door mediawerkers, maar vormt tevens het verbindende element tussen centrum en buitengebied. Niet concurreren, maar onderscheiden is de basis van het Hilversumse medialandschap.

Terug naar lijst
Delen