NSE 2023: Veel complimenten, maar ook verbeterpunten voor de AHK

Gepubliceerd op

De tevredenheid van studenten rondom hun opleiding blijft – net als voorgaande jaren – hoog. Dit blijkt uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) waarin studenten van de academies van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) begin dit jaar massaal hun mening hebben gedeeld. De tevredenheid is groot in vergelijking met hbo-studenten van andere instellingen. Uiteraard zijn er ook mogelijkheden tot verbetering. 

Resultaten
Studenten van de AHK scoren op vrijwel alle vragen hoger dan het landelijk gemiddelde. Net als vorig jaar zijn de studenten tevreden met de opleiding in het algemeen (80%), de sfeer op de opleiding (85%) en zouden de meeste studenten opnieuw voor dezelfde opleiding kiezen (76%). Hoewel de tevredenheid bij de thema’s ‘docenten’ en ‘betrokkenheid en contact’ nog steeds het hoogst is, is er wel een lichte daling te zien ten opzichte van vorig jaar. Deze dalingen zijn ook landelijk te zien. 

Ondanks de hoge scores zijn er natuurlijk ook aanknopingspunten om het onderwijs verder te verbeteren. Nieuw dit jaar was bijvoorbeeld de uitvraag naar studielast. Dit thema blijkt gelijk de laagst scorende in tevredenheid en is het daarmee een duidelijk aandachtspunt voor de academies. Daarnaast zijn er voor het eerst vragen gesteld over interdisciplinariteit. Studenten geven aan behoefte te hebben aan meer samenwerking en ontmoetingen met studenten van andere opleidingen en academies van de AHK, maar tegelijkertijd voelen zij dat hier niet genoeg kansen voor zijn bij hun opleiding. Ook zijn er dalingen te zien in tevredenheid rondom de thema’s ‘uitdaging en inzet’ en ‘reflectie’. 

De academies van de AHK gaan aan de slag met de resultaten Dit doen ze door in overleg te gaan met docenten en studenten over hoe ze de kwaliteit van het huidige onderwijs hoog kunnen houden en waar mogelijk verder verbeteren in het komende schooljaar. 
Benieuwd naar alle AHK-brede resultaten? Klik hier voor de factsheet en grafieken.

Over de NSE
Begin 2023 zijn alle studenten van de academies van de AHK uitgenodigd om deel te nemen aan de NSE. De NSE is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks alle studenten uit het hoger onderwijs worden uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding. Bijna 1500 studenten van de circa 3200 studenten die aan een van de AHK-academies studeren hebben de vragenlijst ingevuld, een respons van 46%. Dat is hoger dan het landelijke gemiddelde (34%) en hoger dan vorig jaar (41%). Het College van Bestuur en de directeuren van de academies bedanken de studenten voor hun input en zijn trots op hun grote betrokkenheid.  

Delen