Publieke eindpresentatie van Esther van der Tuin

Gepubliceerd op

Esther van der Tuin is in 2017 afgestudeerd in de Master Landschapsarchitectuur met haar afstudeerproject De dijk beweging. Op vrijdag 16 februari is haar publieke afstudeerpresentatie op de Academie van Bouwkunst.

Op het prachtige Marken lijkt de tijd stil te staan. Het schiereiland kenmerkt zich door een prachtig dorpssilhouet en monumentale werfen (terpen). Deze werfen beschermde vroeger de Markers tegen de vele overstromingen, nu worden ze jaarlijks overspoelt door toeristen. De balans tussen het gewone dagelijkse leven op Marken en toerisme is zoek. De spreiding van bezoekers in zowel tijd als ruimte is beperkt. Daarnaast is er een tekort aan gezinswoningen om behoud van functies op het eiland te waarborgen. Planologisch zit Marken op slot en dit beperkt ruimtelijke vernieuwing en innovatie.

Opgave
Rondom het schiereiland Marken ligt een overloopdijk, een primaire waterkering. Rijkswaterstaat heeft, als eigenaar van de dijk, geconstateerd dat zowel de west- als zuidkade niet meer voldoen aan de gewenste veiligheidsnormen en moeten worden versterkt. Er is sprake van hoogtetekort, macro-instabiliteit en/of onvoldoende dijkbekleding. Ten opzichte van de rest van het eiland, wordt de omringdijk van Marken minder gehinderd door de ruimtelijke regelgeving, want veiligheid staat voorop. Daarmee is deze dijk, in meerdere opzichten, het ultieme element dat de beweging start naar een robuuster en toekomstbestendig Marken op gebied van wonen, recreatie en natuurontwikkeling.

De dijk beweging
Het is van belang om de drie typerende dijkzijden van Marken te behouden en haar identiteit te versterken. Deze drie zijden voegen op hun eigen manier (extra) waarde toe aan het schiereiland. De westkade gaat zorgdragen voor het zichtbaarder maken van het beschermd dorpssilhouet, natuurontwikkeling te stimuleren en bezoekers over het eiland te spreiden. De zuidkade zal nog meer haar slingerende karakter gebruiken om de werfen als iconen in het landschap benadrukken. Dit prachtige deel van het eiland biedt ook kansen om nieuwe vormen van recreatie aantrekken en aan te sluiten bij nieuwe ontwikkelingen op het Markermeer, zoals de cruise Amsterdam-Marker Wadden. De noordkade kan op termijn gaan bijdragen in de ontwikkelen van adaptief wonen met water, passend binnen het beschermd dorpsgezicht. Door de huidige woningen te transformeren zullen bezoekers zien dat de Markers nog steeds leven met het water. De drie zijden vormen daarmee een breed spectrum van alle kwaliteiten die Marken te bieden heeft, op zowel lokaal als regionaal niveau, nu en in de toekomst.

Commissieleden: Hanneke Kijne (mentor), Harm Veenenbos, Saline Verhoeven. Toegevoegde leden t.b.v. het examen: Nikol Dietz, Roel Wolters.

Tijdstip en locatie
Vrijdag 16 februari, aanvang 16:00 uur, in de Hoge Zaal van de Academie van Bouwkunst, Waterlooplein 211-213 in Amsterdam. Vrije toegang. Voertaal: Nederlands

Delen