Studenten Academie van Bouwkunst krijgen vrijstelling voor beroepservaringperiode

Gepubliceerd op

Studenten die per 1 september 2014 gestart zijn met een studie aan een van de zes Academies van Bouwkunst kunnen zich na het afstuderen direct inschrijven in het architectenregister. Zij zijn vrijgesteld van de tweejarige verplichte beroepservaringperiode.

Op grond van de Wet op de Architectentitel zal elke student die na 31 december 2014 in Nederland afstudeert op het gebied van de architectuur, stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur of interieurarchitectuur een tweejarige beroepservaringperiode moeten doorlopen voordat hij of zij zich kan inschrijven in het architectenregister.

Het Bureau Architectenregister (BA) kan volgens de wet de Academies van Bouwkunst vrijstelling verlenen voor de verplichte beroepservaringperiode als het buitenschools curriculum qua inrichting en inhoud vergelijkbaar is aan wat op dat gebied in de Regeling Beroepservaringperiode is bepaald.

De zes Academies van Bouwkunst hebben in constructief overleg met het BA het oorspronkelijk in 2004 opgestelde buitenschools curriculum opnieuw geformuleerd en afgestemd op de Regeling Beroepservaringperiode en een verzoek om vrijstelling ingediend. Het bestuur van BA heeft met inachtneming van enkele verbeterpunten en aanbevelingen het positief advies van de Commissie Beroepservaring overgenomen en besloten de studenten van de Academies van Bouwkunst vrijstelling te verlenen voor de tweejarige beroepservaringperiode.

Onlangs werd bekend dat ook vrijstelling wordt verleend aan studenten die voor 1 september 2014 met hun studie zijn gestart en na 31 december 2014 afstuderen aan de Academie van Bouwkunst.

Delen