1·Lectures met Frederik Vermeesch

donderdag 10 oktober 2019, 20:00 - 22:00 uur
Academie van Bouwkunst
Waterlooplein 211-213
1011 PG Amsterdam

“Neem het Citroën Noordgebouw zoals het is gedacht. Wijzig de functie, voeg nieuwe functies toe. Moderniseer, actualiseer, laat wat onvervreemdbaar is intact. Open wat introvert is, benadruk de alzijdigheid. Organiseer daglicht tot in het hart van het gebouw. Maak van de garage een state-of-the-art multifunctionele omgeving voor werk en verblijf, een benchmark voor de herbestemming van jonge monumenten. Activeer de hellingbaan als het centrale, verbindende element tussen het interne programma en dat van de publieke ruimte, tussen binnen en buiten, tussen gebouw en stad.”

Terugblikkend had de initiële opdracht aan Rijnboutt voor transformatie van het noordgebouw aan het Stadionplein te Amsterdam kunnen zijn vervat in deze woorden. The Garage, zoals de voormalige Citroëngarage (1962) momenteel te boek staat, is de uitkomst van een huwelijk tussen ambitieus opdrachtgeverschap, diepgaand architectuurhistorisch onderzoek, vakmanschap en een onalledaagse kijk op het herbestemmen van een rijksmonument.

Aan de hand van een aantal centrale thema’s vertelt Frederik Vermeesch, architect partner bij Rijnboutt, over wat er kwam kijken bij de herbestemming van dit rijksmonument.

Over Frederik Vermeesch
Frederik Vermeesch, architect partner bij Rijnboutt, is geïnteresseerd in de verscheidenheid aan programma die de stad te bieden heeft. Het faciliteren van dat programma, in vormgeving en gebruikservaring, beschouwt hij als zijn primaire taak. In eerste instantie gaat het hem daarbij niet om de gebouwde objecten zelf, maar om de interactie van het gebouw met zijn omgeving, om de stedelijke samenhang en context waarbinnen gebouwen hun betekenis krijgen.

Zijn interesse vertaalt zich in een breed portfolio op verschillende schaalniveaus. De herbestemming van rijksmonumenten zoals het voormalige postkantoor aan de Neude in Utrecht, het Citroën noordgebouw of de transformatie van het voormalige Telegraafgebouw (beide in Amsterdam) behoren tot de blikvangers. Dit geldt ook voor publieke gebouwen als het Gelderlandplein en Hudson’s Bay in Amsterdam – publieke gebouwen met een commerciële functie – of de supervisie over de Boulevardzone in Zandvoort.

Datum: donderdag 10 oktober 2019
Tijd: 20.00 uur aanvang lezing / 19.45 uur inloop
Locatie: Academie van Bouwkunst Amsterdam, Waterlooplein 213 te Amsterdam
Prijs: Studenten van de Academie van Bouwkunst Amsterdam hebben vrij toegang op vertoon van hun collegekaart. Voor lezingen die op de Academie plaatsvinden, hoeven studenten niet van te voren de kaarten te reserveren. Geen student, maar wel interesse? Losse tickets (€ 7,50 per stuk) zijn verkrijgbaar via de webshop van Architectuurcentrum Amsterdam.
Voertaal: Engels.

Over de 1·Lectures
De Academie van Bouwkunst organiseert in samenwerking met Architectuurcentrum Amsterdam sinds 2014 de 1·Lectures. Deze reeks architectuurlezingen biedt een podium aan sprekers uit binnen- en buitenland om te vertellen over uiteenlopende onderwerpen uit de internationale wereld van de architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Lees meer...

Delen