1·Lectures met Haas & Hahn: Painting Urbanism

donderdag 05 maart 2015, 20:00 - 21:30 uur
Academie van Bouwkunst
Waterlooplein 211-213
1011 PG Amsterdam

Beeldend kunstenaars Jeroen Koolhaas en Dré Urhahn maken gemeenschapskunst door met hulp van bewoners complete woonbuurten over te schilderen – van de sloppen van Rio de Janeiro tot de straten van Philadelphia. Op uitnodiging van 1·Lectures presenteren ze een selectie van recente en lopende projecten, rond het thema 'Painting Urbanism'. 

Painting Urbanism bevindt zich volgens Haas&Hahn 'op het raakvlak van land art, supergraphics, graffiti en stedenbouw. De gebouwde omgeving wordt opgevat als een doorlopend geheel, zonder onderscheid van publiek en privaat. Het stedelijk weefsel wordt geactiveerd door de introductie van nieuwe geladen collectieve ruimtes, die worden losgemaakt van voorafgaande ruimtelijke condities. Voor vergeten restruimtes is geen genade.'

De lezing vindt plaats op donderdag 5 maart, start 20.00 uur, in de Academie van Bouwkunst, Waterlooplein 213. Kaarten à €5 zijn te koop aan de deur vanaf 19.30 uur. Academiestudenten en medewerkers hebben vrij toegang op vertoon van de college- of medewerkerspas. De voertaal is Engels.

1·Lectures
1·Lectures is de opvolger van de Capita Selecta-lezingen en de Arcam-lezingen, bedoeld voor Academiestudenten en alle andere belangstellenden. Deskundigen, grootheden, nieuwkomers en buitenstaanders worden uitgenodigd om hun licht te laten schijnen over onderwerpen in de architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp.

Delen