Geldzaken

Meer informatie

Collegegeld

Collegegeld voor 2020-2021
* Het collegegeld voor EEA, Zwitserland en Suriname 4-jarige master studenten is € 2.125 per jaar.
* Het collegegeld voor niet-EEA 4-jarige master studenten is € 8.465 per jaar.
* Het collegegeld voor gaststudenten (Europees en niet-Europees) is € 4.232,50 per semester.

NB: In verband met een wetswijziging verwacht de AHK een substantiële verhoging van het instellingscollegegeld voor studenten van buiten de EER. De tariefwijziging gaat in per 1 september 2022. Naar verwachting zal de stijging van de tarieven voor de masterpogramma's van de Academie van Bouwkunst (Architectuur, Stedenbouw, Landschapsarchitectuur) minder sterk zijn.

Verplicht
* Elke student (1e tot 3e jaars) is verplicht om een jaarlijkse bijdrage te betalen voor cursus materialen (± € 30)
* Holland Tour in juni voor 1e jaars studenten (± € 250)

Optioneel
* Excursie voor 2e jaars en 3e jaars studenten students (± € 700)
* Buitenlandse projecten (± € 500)

Delen
 

Geldzaken

Meer informatie