Naar inhoud
 

Vragen?

Ga naar FAQ

 

Contact?

Ons studiesecretariaat staat voor je klaar

Aanmeldingsprocedure

Om je aan te kunnen melden voor één van de 4-jarige masteropleidingen aan de Academie van Bouwkunst dien je onderstaande stappen te doorlopen. (Gast- en uitwisselingsstudenten nemen eerst contact op met avb-studiesecretariaat@ahk.nl, zie tab Uitwisselings- en gaststudenten)

1) Inschrijving Studielink (www.studielink.nl)
Studielink is de officiële Nederlandse inschrijvingswebsite voor het hoger onderwijs. Om je aan te melden voor de masteropleiding moet je je eerst inschrijven in Studielink.

Als je officieel in Nederland woont (d.w.z. je staat ingeschreven in een Nederlandse gemeente) moet je DigiD gebruiken om in te loggen op Studielink. (DigiD is een persoonlijke code die toegang geeft tot websites van de Nederlandse overheid.)

Ben je (nog) niet in Nederland geregistreerd, dan heb je geen DigiD-code en moet je inloggen met een Studielink-gebruikersnaam en -wachtwoord. Je zult een account moeten aanmaken. Klik op 'gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen'. Volg dan de stappen om je aan te melden.

Aanwijzingen voor ‘stap 3’ van inschrijving in Studielink:
• In stap 3: ‘Mijn opleidingen’ selecteer je de opleiding waarvoor je je wilt aanmelden.
• Vink eerst het keuzerondje voor het studiejaar aan.
• Vervolgens vink je bij ‘Hoger onderwijs’ het keuzerondje ‘Hogeschool’ aan.
• Vervolgens vink je bij ‘Soort opleiding’ het keuzerondje ‘Master of andere vervolgopleiding’ aan.
• Daarna vink je bij ‘Start in het eerste jaar’ het keuzerondje ‘Ja’ aan. Kies in het vakje ‘Educational Institution’ voor ‘Amsterdam University of the Arts’
• In het vakje ‘Naam opleiding (instelling)’ kies je ofwel ‘Master of Architecture’, ofwel ‘Master of Landscape architecture’, ofwel ‘Master of Urbanism’
• Startdatum is in ieder geval 1 september.

Na het voltooien van je registratie in Studielink, ontvang je een automatische e-mail met informatie waar en hoe je de vereiste documenten kunt uploaden.

2. Uploaden van vereiste documenten
Op de uploadpagina moeten aanvragers de volgende vragen beantwoorden en de volgende documenten uploaden:
1. Huidige studie en/of studieverleden / Current study and/or previous education
Voor het verstrekken van informatie over je vooropleiding(en)/To provide information regarding your preliminary education(s).
2. Werkervaring/praktijk / Work experience/practice
Om informatie te verstrekken over eventuele werkervaring./To provide information regarding work experience, if any.
3. Motivatie / Motivation
4. Vereiste documenten / Required documents:
-a. Kopie van paspoort of identiteitsbewijs / Copy of passport or identity card
-b. Een recente pasfoto in JPEG formaat / Passport photograph in JPEG format
-c. Diploma('s) en cijferlijsten / Diploma(s) and grades lists
-d. Curriculum Vitae / Curriculum Vitae
-e. Beheersing van de Engelse taal / Command of the English language
Upload een bewijs of een toelichting./Upload a proof or an explanatory note.
-f. Link naar Portfolio / Link to Portfolio
Toegankelijke link naar je portfolio op internet./Accessible link to your portfolio on the internet.

3) Selectieprocedure
Een selectieprocedure maakt deel uit van de toelating tot een van de masteropleidingen aan de Academie van Bouwkunst. Selectie vindt plaats op basis van motivatie, portfolio, de gestelde eisen en, indien nodig, een (online) gesprek. Er melden zich elk jaar meer studenten aan, dan dat we kunnen toelaten. Daarom is de selectie zorgvuldig. Daarbij wordt ook gelet op een evenwichtige mix in het toe te laten cohort (Dutch/international; male/female; vooropleiding).

Binnen twee a drie weken na het uploaden van je aanmelddocumenten ontvang je een ontvangstbevestiging van de Academie van Bouwkunst en informatie over het vervolg van de procedure. Wanneer je bij het verstrijken van deze termijn geen bericht hebt ontvangen, neem dan contact op met avb-studiesecretariaat@ahk.nl.

Kandidaten die na eerste beoordeling niet in aanmerking komen, krijgen zo spoedig mogelijk bericht.
Kandidaten die door de eerste selectieronde komen, kunnen uitgenodigd worden voor een video-interview van 15 minuten met een of twee leden van de toelatingscommissie. Zo ja, dan zal dit in april/mei gebeuren.

4) Uitslag
Wij verwachten begin juni de definitieve uitslag te kunnen geven.

Delen
 

Vragen?

Ga naar FAQ

 

Contact?

Ons studiesecretariaat staat voor je klaar