Vragen?

Ga naar FAQ

 

Contact?

Ons studiesecretariaat staat voor je klaar

Aanmeldingsprocedure

De Academie van Bouwkunst selecteert de kandidaten op basis van het aanmeldingsformulier, het portfolio, de motivatie en een vakkenoverzicht van de afstudeerrichting. Wanneer dat nodig wordt geacht vindt er een aanvullend gesprek plaats op de Academie van Bouwkunst of via skype wanneer het kandidaatstudenten uit het buitenland betreft.

Om je aan te kunnen melden voor een van de masteropleidingen aan de Academie van Bouwkunst dien je de volgende stappen te doorlopen:

Stap 1. Je registreert je online in Studielink (www.studielink.nl).
Let op: in sommige gevallen levert een aan Apple verbonden account (@mac.com, @icloud.com of @me.com) problemen op, omdat de door de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten verstuurde e-mails niet worden ontvangen. Registreer je daarom met een niet aan Apple verbonden e-mailadres in Studielink

Stap 2. Aanmeldformulier opslaan
Na je registratie in Studielink, ontvang je een automatische e-mail van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK). Daarin vind je je persoonlijke aanmeldnummer, een link naar je persoonlijke uploadpagina, informatie over de aanmeld- en de uploadprocedure, en het aanmeldformulier. Sla het aanmeldformulier eerst op. Vul het pas daarna in met Adobe Reader.

Stap 3. Uploaden van benodigde documenten
Ga naar je persoonlijke uploadpagina om de volgende benodigde documenten in PDF-formaat te uploaden:
a. Je ingevulde aanmeldformulier. Tips: Vul het digitaal in, niet handgeschreven. Vergeet je aanmeldnummer niet op het aanmeldformulier te vermelden.
b. Een beknopt Curriculum Vitae
c. Een internetlink naar je portfolio dat je ontwerptalent en ontwerpvaardigheden toont (zie hieronder (*) voor de eisen waaraan het portfolio moet voldoen). Door het portfolio in te sturen, verklaar je automatisch dat hetgeen erin wordt getoond uitsluitend bestaat uit eigen werk (tenzij anders vermeld).
d. Een recente pasfoto als JPEG formaat. Deze wordt gebruikt voor je studentenkaart.
e. Een kopie van je paspoort of van je identiteitsbewijs
f. Een kopie van relevante diploma’s en cijferlijsten. Indien je op korte termijn een diploma verwacht te halen, vermeld dit dan onder C op het aanmeldformulier.
g. Bewijs van het niveau van je Engels (**).

* Het portfolio
Het portfolio moet worden geupload in PDF-formaat naar een digitale opslagplaats, zoals Dropbox of Google Drive. De internetlink op je aanmeldformulier geeft toegang tot je portfolio.
Het portfolio dient aan de volgende technische eisen te voldoen:
- het bestand moet minimaal twee maanden digitaal toegankelijk zijn;
- het geheel bevat maximaal 20-30 pagina’s;
- de bestandsgrootte is maximaal 30 MB.

Het is mogelijk om naast het verplichte digitale portfolio ter aanvulling ook een fysiek exemplaar in te sturen. Neem in dat geval eerst contact op met avb-studiesecretariaat@ahk.nl.

** Je kunt aantonen Engels te beheersen op niveau B2 van de Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) of gelijkwaardig (zie: www.efset.org/english-score/cefr/ ). Het taalniveau moet worden aangetoond met de uitslag van een Engelstalige test (TOEFL, IELTS), óf een cijferlijst waaruit blijkt dat Engels met minimaal een voldoende is afgerond op havo/vwo-niveau, óf een ander document waaruit onomstotelijk valt op te maken dat de beheersing van het Engels op vereist niveau is.

Let op: De documenten aangemerkt met 'verplicht: ja' móeten worden ge-upload. Wanneer de benodigde documenten niet compleet zijn, dan wordt je aanmelding door het geautomatiseerde proces niet verwerkt.

Als je aanmelding niet voldoet aan de gestelde eisen en/of incompleet is, dan kan deze niet in behandeling worden genomen. Bij het eventueel ontbreken van een kopie diploma (omdat je deze nog moet behalen), geldt deze bepaling niet.

Binnen twee weken na het indienen van je aanmelddocumenten ontvang je een ontvangstbevestiging van de Academie van Bouwkunst. Wanneer je bij het verstrijken van de termijn geen bericht hebt ontvangen, neem dan contact op met avb-studiesecretariaat@ahk.nl.

Selectie
Een selectieprocedure maakt deel uit van de toelating tot een van de masteropleidingen aan de Academie van Bouwkunst. Selectie vindt plaats op basis van je motivatie, je portfolio, de gestelde eisen en, indien nodig, een gesprek.

Uitslag
Wij verwachten je begin juni de definitieve uitslag te kunnen geven.

Delen
 

Vragen?

Ga naar FAQ

 

Contact?

Ons studiesecretariaat staat voor je klaar