Als je geïnteresseerd bent om student te worden aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam, dan kun je hieronder lezen over de toelatingseisen, belangrijke data, de aanmeldings- en de selectieprocedure.

Er zijn drie manieren om toegelaten te worden tot de selectieprocedure van de masteropleidingen aan de Academie van Bouwkunst:

1. Je hebt een diploma van een bachelor- of masteropleiding die aansluit bij de te volgen opleiding aan de Academie van Bouwkunst. Twijfel je of je een relevante vooropleiding hebt? Bekijk hier het overzicht daarvan voor de:

Master Architectuur
Master Stedenbouw
Master Landschapsarchitectuur

2. Je hebt een buitenlandse bachelor- of masteropleiding die in de lijn ligt van de masteropleiding aan de Academie van Bouwkunst. Mocht de buitenlandse vooropleiding onbekend zijn, dan worden deze getoetst door EP-Nuffic.

3. Je hebt een vooropleiding in combinatie met relevante werkervaring, waardoor je in aanmerking denkt te komen voor de gewenste opleiding. Je kunt dan worden toegelaten op basis van een toelatingsgesprek dat wordt afgenomen door het hoofd van de opleiding en de studieadviseur. Tijdens het gesprek wordt aan de hand van het portfolio en de motivatie bekeken of je geschikt bent om je aan te melden.  

Wanneer je een de master Architectuur, Stedenbouw of Landschapsarchitectuur wil volgen, maar geen bouwtechnische opleiding hebt en/of belangrijke vakkennis of ontwerpvaardigheden mist, dan kun je de pre-master Architectuur & Techniek of de pre-master Stedenbouw & Landschapsarchitectuur volgen.

De masteropleiding is Engelstalig. Je beheerst het Engels op havo/vwo-niveau, of op een gelijk niveau volgens TOEFL (Test of English as a Foreign Language) of IELTS (International English Language Testing System).

Hou er rekening mee dat het onderdeel van je opleiding is om tijdens de master te werken op een voor de opleiding relevante werkplek. Het vinden van een baan is daarom een vereiste wanneer je wordt toegelaten.

De Academie van Bouwkunst selecteert de kandidaten op basis van het aanmeldingsformulier, het portfolio, de motivatie en een vakkenoverzicht van de afstudeerrichting. Wanneer dat nodig wordt geacht vindt er een aanvullend gesprek plaats op de Academie van Bouwkunst of via skype wanneer het kandidaatstudenten uit het buitenland betreft.

Om je aan te kunnen melden voor een van de masteropleidingen aan de Academie van Bouwkunst dien je de volgende stappen te doorlopen:

Stap 1. Je registreert je online in Studielink (www.studielink.nl).
Let op: in sommige gevallen levert een aan Apple verbonden account (@mac.com, @icloud.com of @me.com) problemen op, omdat de door de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten verstuurde e-mails niet worden ontvangen. Registreer je daarom met een niet aan Apple verbonden e-mailadres in Studielink

Stap 2. Aanmeldformulier opslaan
Na je registratie in Studielink, ontvang je een automatische e-mail van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK). Daarin vind je je persoonlijke aanmeldnummer, een link naar je persoonlijke uploadpagina, informatie over de aanmeld- en de uploadprocedure, en het aanmeldformulier. Sla het aanmeldformulier eerst op. Vul het pas daarna in met Adobe Reader.

Stap 3. Uploaden van benodigde documenten
Ga naar je persoonlijke uploadpagina om de volgende benodigde documenten in PDF-formaat te uploaden:
a. Je ingevulde aanmeldformulier. Tips: Vul het digitaal in, niet handgeschreven. Vergeet je aanmeldnummer niet op het aanmeldformulier te vermelden.
b. Een beknopt Curriculum Vitae
c. Een internetlink naar je portfolio dat je ontwerptalent en ontwerpvaardigheden toont (zie hieronder (*) voor de eisen waaraan het portfolio moet voldoen). Door het portfolio in te sturen, verklaar je automatisch dat hetgeen erin wordt getoond uitsluitend bestaat uit eigen werk (tenzij anders vermeld).
d. Een recente pasfoto als JPEG formaat. Deze wordt gebruikt voor je studentenkaart.
e. Een kopie van je paspoort of van je identiteitsbewijs
f. Een kopie van relevante diploma’s en cijferlijsten. Indien je op korte termijn een diploma verwacht te halen, vermeld dit dan onder C op het aanmeldformulier.
g. Bewijs van het niveau van je Engels (**).

* Het portfolio
Het portfolio moet worden geupload in PDF-formaat naar een digitale opslagplaats, zoals Dropbox of Google Drive. De internetlink op je aanmeldformulier geeft toegang tot je portfolio.
Het portfolio dient aan de volgende technische eisen te voldoen:
- het bestand moet minimaal twee maanden digitaal toegankelijk zijn;
- het geheel bevat maximaal 20-30 pagina’s;
- de bestandsgrootte is maximaal 30 MB.

Het is mogelijk om naast het verplichte digitale portfolio ter aanvulling ook een fysiek exemplaar in te sturen. Neem in dat geval eerst contact op met avb-studiesecretariaat@ahk.nl.

** Je kunt aantonen Engels te beheersen op niveau B2 van de Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) of gelijkwaardig (zie: www.efset.org/english-score/cefr/ ). Het taalniveau moet worden aangetoond met de uitslag van een Engelstalige test (TOEFL, IELTS), óf een cijferlijst waaruit blijkt dat Engels met minimaal een voldoende is afgerond op havo/vwo-niveau, óf een ander document waaruit onomstotelijk valt op te maken dat de beheersing van het Engels op vereist niveau is.

Let op: De documenten aangemerkt met 'verplicht: ja' móeten worden ge-upload. Wanneer de benodigde documenten niet compleet zijn, dan wordt je aanmelding door het geautomatiseerde proces niet verwerkt.

Als je aanmelding niet voldoet aan de gestelde eisen en/of incompleet is, dan kan deze niet in behandeling worden genomen. Bij het eventueel ontbreken van een kopie diploma (omdat je deze nog moet behalen), geldt deze bepaling niet.

Binnen twee weken na het indienen van je aanmelddocumenten ontvang je een ontvangstbevestiging van de Academie van Bouwkunst. Wanneer je bij het verstrijken van de termijn geen bericht hebt ontvangen, neem dan contact op met avb-studiesecretariaat@ahk.nl.

Selectie
Een selectieprocedure maakt deel uit van de toelating tot een van de masteropleidingen aan de Academie van Bouwkunst. Selectie vindt plaats op basis van je motivatie, je portfolio, de gestelde eisen en, indien nodig, een gesprek.

Uitslag
Wij verwachten je omstreeks 1 juli de definitieve uitslag te kunnen geven.

 

Collegegeld voor 2020-2021:
* Het collegegeld voor EEA, Zwitserland en Suriname 4-jarige master studenten is € 2.125 per jaar.
* Het collegegeld voor niet-EEA 4-jarige master studenten is € 8.465 per jaar.
* Het collegegeld voor gaststudenten (Europees en niet-Europees) is € 4.232,50 per semester.

Verplicht:
* Elke student (1e tot 3e jaars) is verplicht om een jaarlijkse bijdrage te betalen voor cursus materialen van ± € 30
* Holland Tour in juni voor 1e jaars studenten (± € 250)

Optioneel:
* Excursie voor 2e jaars en 3e jaars studenten students (± € 700)
* Buitenlandse projecten (± € 500)

Klik hier voor meer informatie over collegegeld.

1 april: deadline voor de internationale aanmeldingen. De Studielink-registratie is afgerond en de benodigde documenten voor inschrijving zijn geüpload.

1 mei: deadline voor Nederlandse aanmeldingen. De Studielink-registratie is afgerond en de benodigde documenten voor inschrijving zijn geüpload.

1-15 juni: je krijgt een ontvangstbevestiging van je aanmelding bij de Academie van Bouwkunst.

Begin juli: je wordt bericht over je toelating aan de Academie van Bouwkunst.

Ik heb niet de juiste studieachtergrond voor de master, kan ik mij aanmelden voor de master?
Zij die niet voldoen aan de genoemde criteria, maar door een combinatie van vooropleiding en langdurige relevante werkervaring menen daarvoor in aanmerking te komen, kunnen in een aantal gevallen worden toegelaten op basis van een toelatingsonderzoek. De commissie voor dit onderzoek bestaat uit het hoofd van de opleiding en de studieadviseur. Kandidaten wordt verzocht in dit geval contact op te nemen met de studieadviseur voor een verkennend gesprek. Stuur hiervoor een e-mail naar avb-studiesecretariaat@ahk.nl

Daarnaast is het in sommige gevallen noodzakelijk om eerst een pre-master te volgen. Kijk bij de relevante vooropleidingen of dit in jouw geval van toepassing is.

Ik krijg het diploma van mijn vooropleiding niet op tijd. Mag ik een kopie daarvan later inleveren?
Dat mag tot uiterlijk 1 september. Wanneer de kopie van het diploma niet op 1 september in ons bezit is, kun je niet aan de opleiding beginnen.

Hoe kan ik mijn portfolio online uploaden en beschikbaar stellen voor de aanmeldingsprocedure?
Het portfolio dient online beschikbaar te zijn via een link. Deze link vermeld je op het aanmeldformulier dat je ontvangt na aanmelding in Studielink. Er zijn verschillende manieren om je bestanden of mappen te delen met anderen. Hieronder vind je instructies voor twee veelgebruikte methodes. Het portfolio mag ook via een andere online opslagdienst worden aangeboden. Let er wel op dat het portfolio twee maanden na je aanmelding nog online beschikbaar dient te zijn.

Google Drive
Als je al een Google account hebt (bijvoorbeeld voor Gmail of YouTube) dan hoef je geen nieuwe account aan te maken. Google Drive is benaderbaar via drive.google.com. Log in met je Google-accountgegevens.

1. Om een map of bestand toe te voegen, klik je op “Nieuw".
2. Vervolgens kun je een nieuwe map maken, een map uploaden of een bestand uploaden.
3. Wanneer de map of het bestand is geüpload, klik erop met de rechtermuisknop en kies “Link ophalen”
4. De link die nu verschijnt kopieer je en plak je in het aanmeldformulier. 

Dropbox
Dropbox is een gratis programma waarmee gemakkelijk documenten gedeeld kunnen worden. De Dropbox map met daarin jouw bestanden wordt gesynchroniseerd tussen alle computers waarop dropbox geïnstalleerd is. Registeren en inschrijven via www.dropbox.com.

1. Ga naar de Dropbox map op je computer. Klik met de rechtermuisknop op het bestand dat je wilt delen en selecteer Dropbox > Get link
2. De link naar het bestand staat nu op je klembord.
3. Druk op plakken (ctrl + V) om de link in bijvoorbeeld een e-mail te zetten.
4. Tip: Het verkrijgen van een link kan ook via dropbox.com of via de Dropbox App. 

Ik heb mijn aanmeldingsformulier geüpload maar geen ontvangstbevestiging ontvangen, waarom is dat?
Waarschijnlijk heb je dan niet alle verplichte aanmelddocumenten aangeleverd. In ons aanmeldingssysteem krijgen wij alleen de volledige aanmeldingen binnen. Als je niet alle verplichte documenten hebt aangeleverd dan kunnen wij je aanmelding niet in behandeling nemen.

Mijn portfolio laat zich door zijn vorm niet digitaliseren. Wat nu?
Je zult hoe dan ook een digitale portfolio moeten uploaden waaruit je ontwerptalent en ervaring blijkt. Maak er één, als je nog geen digitaal exemplaar hebt. (Als je een portfolio niet kunt digitaliseren en deze toch ter aanvulling wilt laten zien, dan kun je deze per reguliere post insturen. Neem in dat gevel eerst contact op met avb-studiesecretariaat@ahk.nl.

Neem bij vragen contact op met het studiesecretariaat. Zij zullen je naar de juiste persoon doorverwijzen of een afspraak met bijvoorbeeld de studieadviseur voor je maken als het nodig is. Het secretariaat is per email avb-studiesecretariaat@ahk.nl of per telefoon (020-5318218) te bereiken. 

Delen