Studenten van de Academie van Bouwkunst verwerven naast hun opleiding aan de Academie beroepservaring en krijgen daarvoor de helft van de credits. Onderstaand een aantal antwoorden op regelmatig gestelde vragen.
Heb je een vraag over werken en staat je vraag er niet tussen? Stuur dan een email naar nico.vanbockhooven@ahk.nl.

Hoeveel uur moet ik werken?
Minimaal 840 uur per jaar. Een academisch jaar telt 42 weken. Studenten werken minimaal 42 weken 20 uur per week. Meestal werken studenten 4 dagen 8 uur, totaal 32 uur per week. Vrijdag kan je niet werken want dan volg je lessen op de Academie.

Wat is relevant werk?
Voor een student architectuur werk op een architectenbureau of een daarmee goed vergelijkbare beroepspraktijk. Voor een student stedenbouw op een stedenbouwkundig bureau of bij een stedenbouwkundige dienst. Voor een student landschapsarchitectuur op een bureau voor landschapsarchitectuur of bij een dienst waar relevant landschapskundig ontwerpwerk wordt verricht.

Wat voor dienstverband moet het zijn?
Bij voorkeur heb je één van de volgende soorten dienstverbanden:
- Werk op contractbasis voor bepaalde periode of voor onbepaalde tijd.
- Werk op freelance basis voor meerdere werkgevers in de discipline waarin de student studeert.
- Onder voorwaarden is het toegestaan om de opleiding te combineren met een eigen praktijk of onderneming. De voorwaarde is dat de student vooraf in een schriftelijk verzoek aangeeft wat de werkzaamheden zijn die hij verricht, onderbouwt hoeveel tijd hij aan deze werkzaamheden werkt, welke beroepskwalificaties daarmee worden ontwikkeld en wie zijn externe mentor is die hem bij deze werkzaamheden begeleidt. Daarnaast motiveert hij waarom de werksituatie in kwalitatief opzicht voldoet aan de eisen die de Academie stelt. Na goedkeuring van de opleiding kan de student deze praktijk- en beroepservaring opnemen in de te beoordelen praktijkdocumenten.

Moet het werk vooraf door de Academie goedgekeurd worden?
Nee, het werk hoeft vooraf niet door de Academie goedgekeurd te worden, behalve als je een eigen praktijk hebt (zie boven). Wat de student in de praktijk moet leren en de eisen waar de beroepservaring aan moet voldoen staan omschreven in het
Buitenschools curriculum. Het is de verantwoording van de student zelf om de juiste beroepservaring te verwerven. De Academie toetst aan het eind van het jaar of de student de juiste beroepservaring heeft verworven. Als je twijfelt of het werk dat je doet wel voldoet kan je advies vragen aan de coördinator beroepservaring,Nico van Bockhooven. Je kan vragen per mail stellen: nico.vanbockhooven@ahk.nl. Of via het studiesecretariaat een afspraak maken.

Wat is de rol van de Academie bij het vinden van werk? 
In principe ben je zelf verantwoordelijk voor het vinden van werk. We helpen je desgewenst wel met het schrijven van een sollicitatiebrief of het opstellen van een portfolio. Ook zijn er regelmatig werkgevers die vacatures bij ons aanmelden, waarbij wij dan studenten adviseren om bij deze werkgevers te solliciteren. Er zijn een aantal sites waar werk voor architecten, landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen wordt aangeboden:
www.archined.nl
www.architectenweb.nl

Daarnaast heeft de Academie ook een eigen site waar vacatures voor onze studenten op aangeboden worden: www.avbwerkt.nl. Op deze site kan je ook een profiel plaatsen (cv met kleine portfolio). Werkgevers kijken op deze profielen als ze mensen zoeken, om deze site te gebruiken moet je je registreren. Dat kan als je een studentennummer hebt. De Academie heeft ook een lijst met werkgevers waar studenten van de Academie werken / gewerkt hebben. Je kan de sites van deze bureaus bezoeken om te kijken of ze vacatures hebben of een open sollicitatie doen.

Wat kan / moet ik verdienen? 
In principe bemoeit de Academie zich niet met het arbeidscontract dat een student / werknemer met een werkgever sluit, en dus ook niet met hoeveel je moet verdienen. Voor je Academiestudie is het van belang dat je de juiste kennis
verwerft, niet hoeveel je verdient. Werkgevers van architectenbureaus hebben zich te houden aan de cao voor architectenbureaus. Op deze site zijn ook salaristabellen te vinden die bij de cao horen.

Moet ik al werk hebben als ik mijn studie aan de Academie begin?
Bij voorkeur heb je werk als je begint aan de Academie. De combinatie van studie en werk en de wisselwerking tussen beide leveren een inspirerende en stimulerende vorm van onderwijs op, die de academies beschouwen als een
kernkwaliteit van de opleidingen. Soms is het lastig om al werk te hebben op het moment dat je aan de studie begint. Bijvoorbeeld omdat je uit het buitenland komt en het moeilijk is om op afstand te solliciteren en je geen sollicitatiegesprekken kunt voeren. Vind je iets later werk en werk je 32 uur per week, dan is het geen probleem om de minimaal vereiste 840 uur beroepservaring te verwerven.

Ik kom van buiten de Europesche Economische Ruimte (de EER), waar moet ik rekening mee houden?
De Academie neemt een beperkt aantal studenten van buiten de Europese Economische Ruimte aannemen. Deze studenten mogen maximaal 20 uur per week zonder tewerkstellingsvergunning werken, maar dat is wel aan een
aantal strikte voorwaarden verbonden:
- Studenten worden tewerkgesteld om de werkervaring op te doen die noodzakelijk is in de masterfase conform het concurrent model aan een academie voor bouwkunst;
- Tewerkstelling vindt plaats via een arbeidsovereenkomst waarin het aantal te werken uren per week, de lengte van het contract en de beloning worden vermeld;
- Tevens is er een tripartiete overeenkomst volgens het model van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tussen school, werkgever en student die verwijst naar het arbeidsovereenkomst;
- Zowel de tripartiete overeenkomst als de arbeidsovereenkomst is aanwezig bij zowel de werkgever als bij de onderwijsinstelling;
- Het dienstverband wordt vooraf gemeld bij het UWV via een notificatieformulier van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
- De werkende student wordt conform de cao betaald;
- Het maximaal aantal te werken uren bedraagt 20 per week;

Daarnaast is het mogelijk om 16 uur per week met een tewerkstellingsvergunning te werken. Je werkgever moet deze tewerkstellingsvergunning aanvragen.
Beide regelingen (20 uur zonder twv en 16 uur met twv) mogen gecombineerd worden.

Delen