Leuk dat je wil komen studeren aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Hieronder lees je alles over het aanmelden en de selectieprocedure.

Er zijn drie manieren om toegelaten te worden tot de selectieprocedure van de Master Architectuur, waarin de toelaatbaarheid van een kandidaatstudent wordt getoetst:

1. de kandidaatstudent heeft een diploma van een relevante bachelor- of masteropleiding.

2. De kandidaatstudent heeft een met een van de Nederlandse (relevante) vooropleidingen vergelijkbaar buitenlands diploma.

3. Zij die niet voldoen aan deze criteria, maar door een combinatie van vooropleiding en langdurige relevante werkervaring menen daarvoor in aanmerking te komen, kunnen in een aantal gevallen worden toegelaten op basis van een toelatingsonderzoek. De commissie voor dit onderzoek bestaat uit het hoofd van de opleiding en de studieadviseur. Kandidaten wordt verzocht in dit geval contact op te nemen met de studieadviseur voor een verkennend gesprek, waarin het bespreken van een portfolio een van de onderdelen zal zijn.

Voor alle disciplines geldt dat buitenlandse vooropleidingen aan de toelatingseisen kunnen worden getoetst door EP-Nuffic.

Een selectieprocedure maakt deel uit van de toelating. Selectie vindt plaats op basis van het aanmeldingsformulier, het portfolio, de motivatie en een vakkenoverzicht van de afstudeerrichting, indien nodig aangevuld met een gesprek op de Academie van Bouwkunst of een skypegesprek (kandidaatstudenten uit het buitenland).

Belangrijk onderdeel van de toelating is het kunnen tonen van een portfolio: een overzichtelijk geordende bundeling van het onderzoeks- en ontwerpwerk van de kandidaatstudent.

De masteropleidingen Architectuur, Stedenbouw en Landschapsarchitectuur worden zowel in het Engels als in het Nederlands aangeboden. Voertaal bij alle collegereeksen is Engels. De overige programmaonderdelen zullen tweetalig worden aangeboden. Studenten worden geacht het Engels te beheersen op havo/vwo-niveau, of op een gelijk niveau volgens TOEFL (Test of English as a Foreign Language) of IELTS (International English Language Testing System).

Voorwaarde voor inschrijving aan de Academie van Bouwkunst is dat de student in de beroepspraktijk werkt of voornemens is te gaan werken, op een voor de opleiding relevante werkplek.

Om een masteropleiding aan de Academie van Bouwkunst te volgen, dien je in het bezit te zijn van een relevante vooropleiding. Bekijk hier het overzicht daarvan voor de:

Master Architectuur
Master Stedenbouw
Master Landschapsarchitectuur

Aanmelding voor een van de masteropleidingen aan de Academie van Bouwkunst verloopt online. Om je aan te melden, dien je de volgende twee stappen te doorlopen:

Stap 1: Inschrijven voor de masteropleiding van je keuze via Studielink op www.studielink.nl. In sommige gevallen geeft het aanmelden via Studielink met een iCloud-account (@mac.com, @icloud.com of @me.com) problemen met het ontvangen van e-mails van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. We raden je dus aan om met een niet aan Apple verbonden e-mailadres te registreren in Studielink.

Stap 2: Het uploaden van de benodigde documenten.Nadat je je via Studielink hebt ingeschreven, ontvang je een automatische e-mail van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK). Daarin vind je informatie over de aanmeldprocedure en je persoonlijke aanmeldnummer. De e-mail bevat een aanmeldformulier, een link naar je persoonlijke uploadpagina, en informatie over de uploadprocedure.

Benodigde documenten

De volgende documenten moet je in PDF-formaat uploaden op jouw persoonlijke uploadpagina:

• Aanmeldformulier
- Sla het aanmeldformulier eerst op. Vul het pas daarna in met Adobe Reader.
- Digitaal ingevuld, niet handgeschreven
- Vermeld je aanmeldnummer op het aanmeldformulier
• Curriculum Vitae
• Internetlink naar je portfolio (zie hieronder)
• Pasfoto
- Deze wordt gebruikt voor je studentenkaart
- De foto mag in JPEG formaat worden ingediend
• Kopie paspoort of identiteitsbewijs
• Kopie van diploma’s en cijferlijsten
- Indien je nog examen moet doen om in het bezit te komen van een diploma, vermeld dit dan onder C op het aanmeldformulier.
• Bewijs van niveau Engels
- Studenten worden geacht het Engels te beheersen op niveau B2 van de Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) of gelijkwaardig (zie: https://www.efset.org/english-score/cefr/ ).Het taalniveau moet worden aangetoond met de uitslag van een Engelstalige test (TOEFL, IELTS), óf een cijferlijst waaruit blijkt dat voldoende Engels is gevolgd op havo/vwo-niveau, óf een ander document waaruit onomstotelijk valt op te maken dat de beheersing van het Engels op vereist niveau is.

De uploadvakjes die op je persoonlijke pagina met ‘verplicht: ja’ zijn aangeduid, móeten worden ge-upload! Zo niet, dan verwerkt het automatische proces jouw aanmelding niet, waardoor deze buiten beeld blijft van de Academie van Bouwkunst.

Het portfolio
Het portfolio moet je digitaal aanleveren op de volgende manier:
Upload het portfolio in PDF-formaat, bij voorbeeld naar Dropbox of Google Drive.

- het ideale portfolio laat je ontwerptalent en ontwerpervaring zien;
- het bestand moet minimaal twee maanden digitaal toegankelijk zijn;
- maximaal 20-30 pagina’s;
- bestandsgrootte: maximaal 30 MB;
- Met het insturen verklaar je dat het portfolio jouw eigen werk laat zien.

Als je, naast het verplichte digitale portfolio, uitsluitend ter aanvulling ook een fysiek exemplaar wilt insturen, dan kan dat. Neem in dat geval eerst contact op met avb-studiesecretariaat@ahk.nl.

Als je aanmelding niet voldoet aan de gestelde eisen en/of incompleet is, dan kan deze niet in behandeling worden genomen. Bij het eventueel ontbreken van een kopie diploma (omdat je deze nog moet behalen), geldt deze bepaling niet. Binnen twee weken na het indienen van je aanmelddocumenten ontvang je een ontvangstbevestiging van de Academie van Bouwkunst. Zo niet, neem dan contact op met avb-studiesecretariaat@ahk.nl.

Selectie
Een selectieprocedure maakt deel uit van de toelating tot een van de masteropleidingen aan de Academie van Bouwkunst. Selectie vindt plaats op basis van je motivatie, je portfolio, de gestelde eisen en, indien nodig, een gesprek.

Uitslag
Wij verwachten omstreeks 1 juni de definitieve uitslag te kunnen geven.


Wanneer is de deadline voor aanmelding?
De deadline voor Nederlandse aanmeldingen is 1 mei. Op deze datum dien je zowel je Studielink-inschrijving te hebben afgerond en de aanmeldingsdocumenten te hebben aangeleverd. Als je te laat bent, neem dan eerst contact op met avb-studiesecretariaat@ahk.nl.

Ik heb mij aangemeld, wanneer kan ik de uitslag van de toelatingsprocedure verwachten?
Wij streven ernaar de uitslag rond 1 juni bekend te maken.

Ik heb niet de juiste studieachtergrond voor de master, kan ik mij aanmelden voor de master?
Zij die niet voldoen aan de genoemde criteria, maar door een combinatie van vooropleiding en langdurige relevante werkervaring menen daarvoor in aanmerking te komen, kunnen in een aantal gevallen worden toegelaten op basis van een toelatingsonderzoek. De commissie voor dit onderzoek bestaat uit het hoofd van de opleiding en de studieadviseur. Kandidaten wordt verzocht in dit geval contact op te nemen met de studieadviseur voor een verkennend gesprek. Stuur hiervoor een e-mail naar avb-studiesecretariaat@ahk.nl

Daarnaast is het in sommige gevallen noodzakelijk om eerst een pre-master te volgen. Kijk bij de relevante vooropleidingen of dit in jouw geval van toepassing is. Klik hier voor ons aanbod aan pre-masters.


Ik krijg het diploma van mijn vooropleiding niet op tijd. Mag ik een kopie daarvan later inleveren?
Dat mag. Tot uiterlijk 1 september kun je wachten met het insturen er van. Dit is een harde deadline. Als een kopie van het diploma niet op 1 september in ons bezit is, kun je niet aan de opleiding beginnen.

Hoe kan ik mijn portfolio online uploaden en beschikbaar stellen voor de aanmeldingsprocedure? 
Het portfolio dient online beschikbaar te zijn via een link. Deze link vermeld je op het aanmeldformulier dat je ontvangt na aanmelding in Studielink. Er zijn verschillende manieren om je bestanden of mappen in de cloud op te slaan en te delen met anderen. Hieronder vind je instructies voor twee veelgebruikte methodes. Het portfolio mag ook via een andere online opslagdienst worden aangeboden. Let er wel op dat het portfolio twee maanden na je aanmelding online beschikbaar dient te zijn.

Google Drive
Als je al een Google account hebt (bijvoorbeeld voor Gmail of YouTube) dan hoef je geen nieuwe account aan te maken. Google Drive is benaderbaar via drive.google.com. Log in met je Google-accountgegevens.

1. Om een map of bestand toe te voegen, klik je op “Nieuw".
2. Vervolgens kun je een nieuwe map maken, een map uploaden of een bestand uploaden.
3. Wanneer de map of het bestand is geüpload, klik erop met de rechtermuisknop en kies “Link ophalen”
4. De link die nu verschijnt kopieer je en plak je in het aanmeldformulier. 

Dropbox
Dropbox is een gratis programma waarmee gemakkelijk documenten gedeeld kunnen worden. De Dropbox map met daarin jouw bestanden wordt gesynchroniseerd tussen alle computers waarop dropbox geïnstalleerd is. Registeren en inschrijven via www.dropbox.com.

1. Ga naar de Dropbox map op je computer. Klik met de rechtermuisknop op het bestand dat je wilt delen en selecteer Dropbox > Get link
2. De link naar het bestand staat nu op je klembord.
3. Druk op plakken (ctrl + V) om de link in bijvoorbeeld een e-mail te zetten.
4. Tip: Het verkrijgen van een link kan ook via dropbox.com of via de Dropbox App. 

Ik heb mijn aanmeldingsformulier geüpload maar geen ontvangstbevestiging ontvangen, waarom is dat?
Waarschijnlijk heb je dan niet alle verplichte aanmelddocumenten aangeleverd. In ons aanmeldingssysteem krijgen wij alleen de volledige aanmeldingen binnen. Als je niet alle verplichte documenten hebt aangeleverd dan kunnen wij je aanmelding niet in behandeling nemen.

Mijn portfolio laat zich door zijn vorm niet digitaliseren. Wat nu?
Je zult hoe dan ook een digitale portfolio moeten uploaden waaruit je ontwerptalent en ervaring blijkt. Maak er één, als je nog geen digitaal exemplaar hebt. (Als je een portfolio niet kunt digitaliseren en deze toch ter aanvulling wilt laten zien, dan kun je deze per reguliere post insturen. Neem in dat gevel eerst contact op met avb-studiesecretariaat@ahk.nl.

Wanneer is de deadline voor aanmelding?
De deadline voor Nederlandse aanmeldingen is 1 mei. Op deze datum dien je zowel je Studielink-inschrijving te hebben afgerond en de aanmeldingsdocumenten te hebben aangeleverd. Als je te laat bent, neem dan eerst contact op met avb-studiesecretariaat@ahk.nl.

Ik heb mij aangemeld, wanneer kan ik de uitslag van de toelatingsprocedure verwachten?
Wij streven ernaar de uitslag rond 1 juni bekend te maken.

Heb je nog vragen over de aanmeldingsprocedure? Ben je niet zeker of je de juiste vooropleiding hebt? Twijfel niet, maar neem contact op met ons secretariaat. Zij kunnen je verder helpen. Je kunt mailen naar avb-secetariaat@ahk.nl of bellen met 020 531 8218.

Delen