Studie en handicap
Wanneer je als gevolg van een functiebeperking (bijvoorbeeld dyslexie) bepaalde voorzieningen of aanpassingen nodig hebt voor het volgen van onderwijs en/of het doen van tentamens/examens, dan kan je terecht bij de studentendecaan.  

Studentendecaan
De studentendecaan helpt je bij praktische of persoonlijke zaken die van invloed kunnen zijn op het verloop van je studie. Gesprekken zijn vertrouwelijk. Samen wordt gekeken naar welke voorzieningen of aanpassingen je nodig hebt om je studie te kunnen doorlopen, indien nodig in overleg met de directie van de Academie of anderen binnen de AHK. De studentendecaan kan ook doorverwijzen naar instanties buiten de AHK. Overweeg je een studie aan de Academie van Bouwkunst en wil je graag een gesprek over extra voorzieningen of aanpassingen? Via het studiesecretariaat kun je een afspraak maken met onze studentendecaan, mail dan naar avb-studiesecretariaat@ahk.nl

Trainingen
De AHK biedt studenten ieder jaar cursussen en trainingen aan die inspelen op zaken die de studievoortgang kunnen belemmeren. Bijvoorbeeld een studiegerelateerde stress-/faalangsttraining of een training rondom planning en timemanagement. Kijk hier voor meer informatie.

Delen