P.J.H. Cuypers en het gotisch rationalisme

Aart Oxenaar (2009)

P.J.H. Cuypers en het gotisch rationalisme: architectonisch denken, ontwerpen en uitgevoerde gebouwen 1845-1878
Aart Oxenaar
Rotterdam : NAi, 2009
Proefschrift Universiteit van Amsterdam

Pierre Cuypers (1827-1921) heeft grote bekendheid als architect van onder meer het Centraal Station en het Rijksmuseum in Amsterdam. In deze studie wordt aangetoond dat de werken van Cuypers meer zijn dan een toevallige reeks gebouwen: ze vormen een oeuvre dat uitdrukking geeft aan een idee. Aart Oxenaar beschrijft de ontwikkeling van Cuypers door diens denken en werken systematisch en chronologisch met elkaar in verband te brengen. Centraal daarbij staat de omslag in het werk van een archeologisch zuivere neogotiek, via een gotisch eclecticisme naar het ontwikkelen van eigen, eclectische stijlvormen gebaseerd op een 'logische' of 'rationele' ontwerpmethode ontleend aan de gotiek. Het boek is rijk geïllustreerd met originele schetsen en tekeningen van Cuypers, aangevuld met historische foto's die de gebouwen kort na oplevering in hun context tonen.

P.J.H. Cuypers en het gotisch rationalisme
Terug naar lijst
Delen