Opleidingsgegevens
Studielast30 EC
Periode eind augustus - januari
VoertaalNederlands
Aanmeldenvia Kies op Maat
CoördinatieMirjam Koevoet, Marijke Bruinsma

Hoe ziet de leefbare, duurzame stad van de toekomst er uit? Hoe beïnvloedt klimaatverandering de futureproof inrichting van ons landschap? De vakgebieden Stedenbouwkunde en Landschapsarchitectuur zijn opwindender dan ooit. Wil jij bijdragen aan de toekomstige inrichting van ons land? Kies voor de minor Stedenbouw en Landschapsarchitectuur aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Een praktische en inspirerende opleiding, die je intellectueel uitdaagt!

Waarom deze minor?
• Je maakt kennis met historische en hedendaagse denkbeelden over stad en land.
• Je raakt geïnspireerd door boeiende gastdocenten, stages en excursies.
• Je vergroot je inzicht in het vak van stedenbouwkundige en landschapsarchitect.
• Je leert interdisciplinair te denken: als stedenbouwkundige én als landschapsarchitect.
• Je oefent met nuttige onderzoeks- en presentatietechnieken.
• Je verkent andere disciplines zoals architectuur, kunst, cultuur en media.
• Je leert door praktische uitdagingen: je ontwerpt en experimenteert veel zelf.
• Door deze ervaringen wordt je nieuwsgierigheid gevoed en vorm je je eigen visie.
• En: als je de minor met succes afrondt, maak je kans op een vliegende start van een master aan de Academie van Bouwkunst.

Uniek in Nederland
Uniek aan de minor is dat we de vakgebieden stedenbouw en landschapsarchitectuur combineren. De Academie vindt het belangrijk dat stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en architecten interdisciplinair denken en werken.

Tijdens de minor werk je aan vijf leerdoelen:

1. Kennis van bodem, vegetatie, ecologie, Nederlands cultuurlandschap en het vakgebied en de vakuitoefening van landschapsarchitecten.
2. Kennis van stedelijke programma’s, functionele systemen, leefmilieus, stadstypologieën en het vakgebied en de vakuitoefening van stedenbouwkundigen.
3. Onderzoeks- en ontwerpvaardigheden op het gebied van culturele, programmatische en technische aspecten.
4. Onderzoeks- en ontwerpvaardigheden op het gebied van planuitwerking, detaillering en materialisering.
5. Vaardigheden op het gebied van conceptueel en academisch denken en debat-, communicatie- en presentatietechnieken.

 

Om je aan te melden bij de minor Stedenbouw en Landschapsarchitectuur, ben je bezig met één van de onderstaande opleidingen:

• Hbo-bachelor: afstudeerrichtingen Bouwkunde, Civiele techniek, Landscape design, Ruimtelijke ordening en planning; met differentiatie architectuur, stedenbouw, stad- en streekontwikkeling of planologie.
• Hogeschool Larenstein: Tuin- en landschapsinrichting; alle afstudeerrichtingen.
• Hogeschool Windesheim: post-hbo-opleiding Stedenbouwkundige techniek en ruimtelijke planning.
• Universiteit: afstudeerrichtingen Ruimtelijke wetenschappen, Planologie en Sociale geografie.
• Kunstacademie: afstudeerrichtingen Design in Urban Interior Architecture, Openbare ruimte, Micromilieu, Architectonische vormgeving, Interieurarchitectuur, Monumentale kunst of vergelijkbaar.


 

Voor je toelating stuur je ons een startportfolio en een motivatiebrief. Op basis hiervan beoordelen wij of je geschikt bent voor de minor.

Je startportfolio is een uitdagende opdracht. Je maakt een compact vormgegeven document, waarin jij laat zien wat jouw ideeën zijn over stad en landschap.
Je mag kiezen tussen drie manieren om dit te doen. Je beschrijft de stad of het landschap:
• waar je bent opgegroeid en de manier waarop dit de laatste jaren is veranderd;
• waar je nu leeft en wat hier je favoriete plekken zijn;
• waar je het meest van houdt en om welke redenen je dat doet.

Zet alle middelen in die jij nodig vindt. Woorden, beelden, tekeningen, film of muziek, alles mag! Belangrijk is dat wij je persoonlijk handschrift zien. Kies dus voor een combinatie waarin je in ieder geval tekeningen of schetsen laat zien.

 

Voor de minor Stedenbouw en Landschapsarchitectuur meld je je aan via Kies op Maat.

Aanmelden kan alleen als jouw huidige opleiding:
• aangesloten is bij Kies op Maat,
• een leerovereenkomst wil aangaan met onze Academie.

Deadline aanmelding
Je kunt je uiterlijk aanmelden tot 1 mei. 

 

Hoe ziet je rooster eruit?

Je begint de minor eind augustus met een intensieve driedaagse ontwerpworkshop. Daarna ziet je weekschema er als volgt uit. Af en toe wijken we tijdens de minorperiode af van dit schema. Bijvoorbeeld omdat je een presentatie geeft of moet voorbereiden.

Maandag
10:00-18:00: zelfstudie
19:30-22:30: ontwerpstudio

Dinsdag
10:00-18:00: praktijkstage

Woensdag
10:00-18:00: praktijkstage
19:30-22:00: theorie/toolbox

Donderdag
10:00-18:00: praktijkstage
20:00-22:00: lezing

Vrijdag
09:30-18:00: excursie/bureaubezoek/theorie

(Wijzigingen onder voorbehoud)

Go West
De minor Stedenbouw en Landschapsarchitectuur heeft als centraal studieontwerp de ontwikkelingen aan de westkant van Amsterdam tussen het centrum van de stad en Haarlem. Een bijzonder gebied, waarin zowel historische als hedendaagse vraagstukken en kwaliteiten van de typische Nederlandse landschapsstad samenkomen.

Praktische onderwijsmethode
Op de Academie van Bouwkunst in Amsterdam geloven we in ‘leren van ervaringen’ en ‘in de praktijk toepassen van theorie’. Onze manier van lesgeven is hierop aangepast. De combinatie van studeren en werken is een wezenlijk onderdeel van de minor.

Het programma van de minor bestaat daarom uit twee delen: een theorie- en oefendeel en een praktijkdeel.
In het theorie- en oefendeel werk je aan ontwerpprojecten en oefen je met vaardigheden. Je onderzoekt, experimenteert, doet vormstudies, interviewt, maakt excursies en bezoekt ontwerpbureaus. Je volgt informatieve en inspirerende vakcolleges van een breed scala aan gastdocenten.
In het praktijkdeel pas je de theorie en vaardigheden toe bij een professioneel bureau. Je werkt onder leiding van stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten die midden in de praktijk staan. Je gaat samen aan de slag met concrete, actuele ontwerpvraagstukken waar professionele opdrachtgevers bij betrokken zijn.

Wanneer krijg je een voldoende voor de minor?

Aan het eind van de minor beoordeelt een beoordelingscommissie je prestaties op grond van:
• je resultaten voor de studio’s en workshops;
• je aanwezigheid bij lezingen, oefeningen, excursies en bureaubezoeken (verplicht)*;
• je eindpresentatie.

De beoordelingscommissie bestaat uit de coördinatoren, aangevuld met gastdocenten en/of de hoofden van de opleidingen. Zij stellen samen jouw eindbeoordeling op.Gedurende de minor ontvang je van elke beoordeling een beoordelingsformulier met toelichting. Haal je voor een of meer onderdelen een onvoldoende? Dan weegt de beoordelingscommissie dit af binnen je geheel aan behaalde resultaten. Dit kan leiden tot een negatieve eindbeoordeling of tot een aanvullende opgave van ongeveer twee weken, direct na je eindpresentatie.

*Je mag per kwartaal maximaal één keer afwezig zijn. Wel moet je je afwezigheid vooraf melden aan het studiesecretariaat en de coördinatoren én een gegronde reden hebben.

 

Doorloop je de minor Stedenbouw en Landschapsarchitectuur met succes? Dan maak je een grotere kans op selectie voor een master aan de Academie van Bouwkunst.

Onze masteropleidingen leiden je op tot een behendige en authentieke ruimtelijk ontwerper. Je leert ontwerpopgaves helder te (her)formuleren en krachtige conceptuele denkbeelden te vormen. Je weet hoe je deze in concrete ruimtelijke ontwerpvoorstellen vertaalt. Daarnaast leer je hoe je een plan wervend presenteert en hoe je over jouw ontwerpoverwegingen in debat gaan.

 

Twijfel je of je voldoet aan de toelatingseisen? Heb je vragen over het aanmelden? Heb je andere vragen?

Stuur gerust een e-mail met je vraag aan Mareke McAlpine / mareke.mcalpine@ahk.nl van de Academie van Bouwkunst Amsterdam.

 

Delen