Opleidingsgegevens
Studielast30 ECTS
Periodeseptember - januari
VoertaalNederlands
Module-code2MA151
DocentMarlies Boterman

Een architect heeft verbeelding nodig. Verbeelding om ruimtes te ontwerpen, passende materialen te vinden en een gebouw te laten functioneren. En zich daarbij in te leven in wat de gebruiker gaat ervaren in het gebouw: hoe prikkel je zintuigen en stimuleer je ontmoetingen?

In de minor Architectuur van de Academie van Bouwkunst in Amsterdam dagen we je uit om je verbeelding te verdiepen. Met creatieve vakken en inspirerende docenten die je leren te werken vanuit jouw verbeelding en intuïtie. Je kunt je aanmelden als je een hbo-opleiding Bouwkunde of een vergelijkbare opleiding volgt.

Waarom deze minor?

* Je leert zoeken naar het onbekende en werken vanuit je intuïtie en het toeval.
* Je maakt kennis met historische en hedendaagse denkbeelden over architectuur.
* Je raakt geïnspireerd door boeiende docenten, lezingen en excursies.
* Je vergroot je inzicht in het vak van de architect.
* Je oefent met nuttige onderzoeks- en presentatietechnieken, zoals fotografie en tekenen.
* Je leert door praktische uitdagingen: je ontwerpt en experimenteert veel zelf, bijvoorbeeld met maquettes.
* Door alle ervaringen wordt je nieuwsgierigheid gevoed en vorm je je eigen visie.

Drie uitgangspunten
Verbeelding kent drie uitgangspunten: inspiratie, ontwerpen door veel zélf te experimenteren en helder communiceren.

1. Inspiratie
Tijdens deze minor dagen we je uit om je verbeelding verder te ontwikkelen. Als architect ben je de regisseur van de ervaring en de verbeelding die daarbij hoort. Tijdens deze minor krijg je de ruimte te ontdekken wat jou fascineert en inspireert. Hoe jouw verbeelding tot leven komt en hoe je haar kunt omzetten en vertalen naar een gebouw. Onderzoek, analyse, ideevorming, productie en presentatie vloeien in elkaar over in een ontwerpproces met als doel: architectuur maken. Je werkt zelf aan verschillende ontwerpopgaven en oefeningen binnen die ontwerpopgaven. Lezingen van inspirerende architecten en kunstenaars, en excursies naar architectenbureaus en projecten ondersteunen de oefeningen waar je in die week mee bezig bent.

2. Ontwerpen door zélf te experimenteren
We dagen je uit met korte opgaven die creatief en intuïtief ontwerpen stimuleren en waarbij je handen en het gereedschap een belangrijke rol spelen. De ontdekkingen die je zo doet, kunnen veel opleveren. Het product (modellen of tekeningen) staat niet van tevoren vast. Door steeds vanuit een verschillend uitgangspunt te starten, bijvoorbeeld een materiaal, beeld, kunstwerk of verhaal, wordt je verbeelding gestimuleerd. De ontwerpvaardigheden die je in de eerste periode van de minor opdoet, komen van pas tijdens de grotere ontwerpopgave in het tweede deel van de minor.

3. Helder communiceren
Naast inspiratie en een ontwerp heb je communicatieve vaardigheden nodig om je ideeën te vertellen en zichtbaar te maken. Je kunt een prachtig idee hebben, maar als je het niet kunt

overbrengen is het moeilijk om andere mensen enthousiast te maken. Tijdens deze minor leer je hoe je maquettes, tekeningen, foto’s, collages en boekjes kunt maken om je ideeën te verbeelden.

Door je werk te communiceren, bespreken en presenteren reflecteer je op je werk en leer je dit steeds verder aan te scherpen. Welke manier van communiceren werkt het beste om jouw plan overtuigend te presenteren?

Praktische onderwijsmethode
Op de Academie van Bouwkunst in Amsterdam geloven we in ‘leren van ervaringen’ en ‘in de praktijk toepassen van theorie’. Onze manier van lesgeven is hierop aangepast. De combinatie van studeren en concreet oefenen is een wezenlijk onderdeel van de minor.

Tijdens de minor Architectuur werk je aan vijf leerdoelen:

1. Kennis van architectuur, analyse, vormstudie, historie en het vakgebied en de vakuitoefening van architecten.
2. Kennis van architectonische programma’s, functionele systemen, duurzaamheid, typologieën en het vakgebied en de vakuitoefening van architecten.
3. Onderzoeks- en ontwerpvaardigheden op het gebied van culturele, programmatische en technische aspecten.
4. Onderzoeks- en ontwerpvaardigheden op het gebied van planuitwerking, detaillering en materialisering.
5. Vaardigheden op het gebied van conceptueel en academisch denken en debat-, communicatie- en presentatietechnieken.

Welke vooropleiding heb je nodig voor de minor Architectuur? Je kunt je via Kies op Maat aanmelden in een van de volgende gevallen:

* Je volgt een bachelor hbo-opleiding Bouwkunde

* Je volgt een vergelijkbare bachelor hbo-opleiding

De inhoud van de minor Architectuur overlapt deels met die van de cursus Bouwtechniek. Het is dus niet aan te raden om beide te volgen.

Voor je toelating tot de minor Architectuur stuur je ons je ondertekende leerovereenkomst, motivatiebrief en ‘startportfolio’. Op basis hiervan beoordelen wij of je geschikt bent voor de minor.

Motivatiebrief
In je motivatiebrief geef je duidelijk aan waarom je de minor Architectuur wilt volgen.

Startportfolio
Je startportfolio is een uitdagende opdracht. Je maakt een compact vormgegeven document, waarin jij laat zien wat jouw ideeën zijn over architectuur.

Je beschrijft je ideale woonruimte:
* Waar moet deze ideale woonruimte voor jou aan voldoen?
* Hoe is de relatie met de omgeving?
* Welke materialen maken de ruimte?

Zet alle middelen in die jij nodig vindt. Woorden, beelden, tekeningen, film of muziek: alles mag! Belangrijk is dat wij je persoonlijk handschrift zien. Kies dus voor een combinatie waarin je in ieder geval tekeningen of schetsen laat zien.

Voor de minor Architectuur meld je je aan via Kies op Maat.

Aanmelden kan alleen als jouw huidige opleiding:

* aangesloten is bij Kies op Maat;

* een leerovereenkomst wil aangaan met onze Academie.

Deadline aanmelding

We bieden de minor Architectuur eenmaal per jaar aan in het eerste semester: van september tot en met januari. Je kunt je uiterlijk aanmelden tot 1 mei.

Hoe ziet je rooster eruit?

De minor begint in september en eindigt in januari. De lessen volg je doordeweeks overdag en af en toe ‘s avonds. Het basisweekrooster zie er als volgt uit. Af en toe wijken we af van dit schema.

Maandag
09:30-12:30 en 13:30-16:30 uur: architectuurgereedschap

Dinsdag
09:30-12:30 en 13:30-16:30 uur: gebouwanalyse

Woensdag
13:30-16:30 uur: oefening fotografie

Donderdag
09:30-12:30 en 13:30-16:30 uur: architectuurgereedschap

Vrijdag
09:30-12:30 en 13:30-16:30 uur: lezingen, architecten en gebouw

(Wijzigingen onder voorbehoud)

Welke vakken en programmaonderdelen volg je?


De vakken en programmaonderdelen sluiten aan bij de drie uitgangspunten van de minor: inspiratie, ontwerpen en helder communiceren.

Inspiratie

1. Lezingen

In een serie van zes lezingen vertellen verschillende sprekers over hun inspiratie, werk en werkwijze.
De onderwerpen in deze lezingenreeks sluiten aan bij de oefeningen die je krijgt tijdens architectuurgereedschap.

2. Excursies
Gedurende de minor ga je op excursie naar verschillende gebouwen in Amsterdam. Je bezoekt elk gebouw samen met de architect, een gebruiker, een bewoner of iemand anders die nauw verbonden is het met project en er enthousiast over kan vertellen. De excursies sluiten aan op de thematiek van de ontwerpopgave waar je tegelijkertijd aan werkt.

3. De architect en het gebouw
In een reeks van vier middagen onderzoeken we de vraag: hoe werkt een architect van idee naar gebouw? We starten steeds op het bureau bij een architect. Daar licht hij een project toe aan de hand van tekeningen, maquettes en verhalen. De week erna bezoeken we samen met de architect dit project. Soms is het een al gerealiseerd project, soms is het nog in aanbouw. Je leert hoe architecten een idee of fascinatie in een ontwerp vertalen. Welke werkwijze gebruiken zij om een concept te vertalen in oplossingen?

4. Architectuurgeschiedenis en -theorie
In deze lezingenreeks maak je kennis met belangrijke onderwerpen uit de architectuurgeschiedenis en de architectuurtheorie.

5. De verborgen wereld
Wat vertellen vegetatie, de bodemstructuur en materialen in een landschap over de geschiedenis van de plek en wat voor waarde heeft dit? Als je nader naar je omgeving kijkt, ontdek je een verborgen wereld van onverwachte patronen en bijzondere verhalen. Atelier NL doet precies dat: inzoomen op specifieke kwaliteiten en elementen die de alledaagse en rijke verborgen complexiteit van een plek zichtbaar maken. Elke student verzamelt en organiseert materialen op een unieke manier.

Ontwerpen


6. Architectuurgereedschap
Aan de hand van architectonische voorbeelden onderzoek je met kijk- en doe-oefeningen welke bouwkundige en bouwtechnische middelen je kunt inzetten om een specifieke architectonische kwaliteit te bereiken. Zo leer je je bouwkundige kennis gericht inzetten in je ontwerp. In een reeks thematische mini-opgaven ga je met je kennis aan de slag. Deze opgaven en de thema’s zijn nauw verbonden met de ontwerpopgave die hierna volgt.

7. Project: ontwerpopgave
De ontwerpopgave speelt zich af in een groene zone van de stad Amsterdam. Je maakt een ontwerp voor een werkwoning voor een specifieke opdrachtgever. In welke mate hebben het beroep van de opdrachtgever en de materialen in de directe omgeving invloed op het ontwerp van de werk-woning? Je werkt op verschillende schaalniveaus aan het ontwerp gewerkt en communiceert veel met maquettes.

8. Oefening: gebouwanalyse
Tijdens deze oefening leer je een reeks representatieve gebouwen kennen door analyse, bezoek en evaluatie. Doelen van de oefening:

- je architectonische ‘bibliotheek’ uitbreiden;
- goed leren kijken en analyseren;
- herkennen van ideeën achter een ontwerp en de koppeling met het fysieke gebouw.

9. Vormstudie: materiaal en ontwerp
Doel van de vormstudie is kennis en inzicht te verwerven in de relatie tussen het proces van het maken en het ontwerp. Je leert te denken vanuit het materiaal en van hieruit ontwerpuitgangspunten te formuleren. Je leert gevonden principes te relateren aan de praktijk van de architectuur en het bouwen, en kritisch te reflecteren op zelfgemaakte objecten. Ook je manier van werken en denken komen aan de orde: hoe vind je de balans tussen regels en vrijheid? De vormstudie bestaat uit drie workshops van twee dagen per week. Tijdens de workshops werk je met verschillende (hergebruikte) materialen.

10. Handtekenen: impressie en perspectief
De pen maakt het mogelijk om het handschrift van de architect zichtbaar te maken. Tijdens deze lessen krijg je praktische uitleg over hoe je een tekening opzet met verschillende materialen en technieken. Iedere lesdag kent een eigen thema. Je gaat bijvoorbeeld naar buiten om te kijken naar gevels. Een zwaar en gesloten gebouw geeft een volkomen andere sfeer in een straat dan een open en licht gebouw. Hoe wordt die sfeer bepaald? Welke rol spelen materiaal, maatvoering en vormgeving hierin? Hoe zet je dit op papier? Later in het programma sluit de handtekenles aan bij de ontwerpopgave.

11.Vormstudie: maquette maken
Idee en doen, en idee en doen. Maquettes zijn essentieel in het architectonisch onderzoek. In deze oefening leer je effectieve maquettes maken. Welke methoden werken voor welke schaal? Hoe maak je met eenvoudige materialen prachtige maquettes? Je werkt vanuit het materiaal en onderzoekt wat dit materiaal kan betekenen voor een maquette. Je werkt in de maquettewerkplaats van de Academie.

Presentatie

12. Oefening: fotografie
Het woord fotografie is afgeleid van het Grieks en betekent letterlijk: ‘schrijven met licht’. Fotografie is een prachtig communicatiemiddel in alle fasen van je ontwerpproces. Met fotografie kun je je eerste ideeën of de sfeer van je ontwerp vastleggen. Met fotografie kun je ook je uiteindelijke ontwerp en maquette krachtig presenteren. In vijf weken leer je de basis van architectuurfotografie Onderwerpen zijn onder andere de stad en je eigen maquettes.

13. Verbeelding: collage 2D-3D
De essentie van je idee vastleggen in een beeld is een moeilijke opgave, maar heel belangrijk om anderen te overtuigen en je eigen fascinaties scherper te krijgen. Tijdens de laatste weken van de ontwerpopgave werk je onder begeleiding aan twee beelden. Deze beelden kun je ook gebruiken bij je eindpresentatie. In dit programmaonderdeel zoomen we verder in op je 2D-tekeningen (plattegronden/doorsnedes) en de 3D-maquettes van je ontwerpopgave.

14. Oefening: je eigen boeken maken
Als architect is je werk ordenen en goed documenteren heel belangrijk. Daarom sluit je de eerste twee maanden van de minor af met het maken van een eigen boek. In dit boek staat het proces dat je hebt doorlopen en de combinatie van de verschillende programmaonderdelen centraal. Ook

reflecteer je op de vakken die je hebt afgesloten. Je maakt het boek onder begeleiding van een grafisch ontwerper en doet basiskennis op over Adobe Indesign. Je wordt uitgedaagd om een consistent document te maken dat jouw eigen signatuur heeft.

Als afsluiting van de minor maak je een tweede boek dat gaat over je ontwerpopgave. Met de opgedane ervaring bij het eerste boek, kun je dit tweede boek nog persoonlijker naar je zin te maken. Hiermee heb je zowel digitaal als in hardcopy een prachtig document dat jouw ontwerptraject representeert en dat je bijvoorbeeld kunt inzetten bij een sollicitatie.

Praktisch

- Alle materialen schaf je zelf aan.
- Bij de start van de minor ontvang je een literatuurlijst. Je kunt gebruikmaken van de collectie van de bibliotheek.
- Alle programmaonderdelen vinden plaats op de Academie van Bouwkunst Amsterdam, tenzij anders aangegeven, zoals in het geval van een excursie.

Wanneer krijg je een voldoende voor de minor?

De minor is in totaal 30 EC. Voor alle programmaonderdelen geldt aanwezigheidsplicht.*

Aan het eind van de minor beoordeelt een beoordelingscommissie je prestaties op grond van:

* je resultaten voor de studio’s en workshops;
* je aanwezigheid en actieve deelname bij lezingen, oefeningen, excursies en bureaubezoeken;
* de digitale eindpresentatie van je werk.

De beoordelingscommissie bestaat uit de coördinatoren, aangevuld met gastdocenten en/of de hoofden van de opleidingen. Zij stellen samen jouw eindbeoordeling op. Gedurende de minor ontvang je van elke beoordeling een beoordelingsformulier met toelichting. Haal je voor een of meer onderdelen een onvoldoende? Dan weegt de beoordelingscommissie dit af binnen je geheel aan behaalde resultaten. Dit kan leiden tot een negatieve eindbeoordeling of tot een aanvullende opgave van ongeveer twee weken, direct na je eindpresentatie.

*Je mag per kwartaal maximaal één keer afwezig zijn. Wel moet je je afwezigheid vooraf melden aan de betreffende docent én een gegronde reden hebben. Wanneer melden bij de docent niet mogelijk is, meld je je af bij het studiesecretariaat of een van de coördinatoren van de Academie.

Doorloop je de minor Architectuur met succes? Dan maak je later een grotere kans op selectie voor een master aan de Academie van Bouwkunst.

Onze masteropleidingen leiden je op tot een behendige en authentieke ruimtelijk ontwerper. Je leert ontwerpopgaves helder te (her)formuleren en krachtige conceptuele denkbeelden te vormen. Je weet hoe je deze in concrete ruimtelijke ontwerpvoorstellen vertaalt. Daarnaast leer je hoe je een plan wervend presenteert en hoe je over jouw ontwerpoverwegingen in debat gaan.

Twijfel je of je voldoet aan de toelatingseisen? Heb je vragen over het aanmelden? Heb je andere vragen?

Stuur gerust een e-mail met je vraag aan Mareke McAlpine / mareke.mcalpine@ahk.nl van de Academie van Bouwkunst Amsterdam.

Delen