Toelatingseisen Master Landschapsarchitectuur


Er zijn drie manieren om toegelaten te worden tot de selectieprocedure, waarin de toelaatbaarheid van een kandidaatstudent wordt getoetst:

1. de kandidaatstudent heeft een diploma van een relevante bachelor- of masteropleiding (zie het schema hieronder).

2. De kandidaatstudent heeft een met een van de Nederlandse (relevante) vooropleidingen vergelijkbaar buitenlands diploma.

3. Zij die niet voldoen aan deze criteria, maar door een combinatie van vooropleiding en langdurige relevante werkervaring menen daarvoor in aanmerking te komen, kunnen in een aantal gevallen worden toegelaten op basis van een toelatingsonderzoek. De commissie voor dit onderzoek bestaat uit het hoofd van de opleiding en de studieadviseur. Kandidaten wordt verzocht in dit geval contact op te nemen met de studieadviseur voor een verkennend gesprek, waarin het bespreken van een portfolio een van de onderdelen zal zijn.

Voor alle disciplines geldt dat buitenlandse vooropleidingen aan de toelatingseisen kunnen worden getoetst door EP-Nuffic.

Een selectieprocedure maakt deel uit van de toelating. Selectie vindt plaats op basis van het aanmeldingsformulier, het portfolio, de motivatie en een vakkenoverzicht van de afstudeerrichting, indien nodig aangevuld met een gesprek op de Academie van Bouwkunst of een skypegesprek (kandidaatstudenten uit het buitenland).

Belangrijk onderdeel van de toelating is het kunnen tonen van een portfolio: een overzichtelijk geordende bundeling van het onderzoeks- en ontwerpwerk van de kandidaatstudent.

De masteropleidingen Architectuur, Stedenbouw en Landschapsarchitectuur worden zowel in het Engels als in het Nederlands aangeboden. Voertaal bij alle collegereeksen is Engels. De overige programmaonderdelen zullen tweetalig worden aangeboden. Studenten worden geacht het Engels te beheersen op havo/vwo-niveau, of op een gelijk niveau volgens TOEFL (Test of English as a Foreign Language) of IELTS (International English Language Testing System).

Voorwaarde voor inschrijving aan de Academie van Bouwkunst is dat de student in de beroepspraktijk werkt of voornemens is te gaan werken, op een voor de opleiding relevante werkplek.

Delen