AanmeldingsprocedureAanmelding voor een van de masteropleidingen aan de Academie van Bouwkunst verloopt online. Om je aan te melden, dien je de volgende twee stappen te doorlopen:

Stap 1: Inschrijven voor de masteropleiding van je keuze via Studielink op www.studielink.nl.
In sommige gevallen geeft het aanmelden via Studielink met een iCloud-account (@mac.com, @icloud.com of @me.com) problemen met het ontvangen van e-mails van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. We raden je dus aan om met een niet aan Apple verbonden e-mailadres te registreren in Studielink.

Stap 2: Het uploaden van de benodigde documenten.
Nadat je je via Studielink hebt ingeschreven, ontvang je een automatische e-mail van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK). Daarin vind je informatie over de aanmeldprocedure en je persoonlijke aanmeldnummer. De e-mail bevat een aanmeldformulier, een link naar je persoonlijke uploadpagina, en informatie over de uploadprocedure.

Benodigde documenten
De volgende documenten moet je in PDF-formaat uploaden op jouw persoonlijke uploadpagina:

• Aanmeldformulier
- Sla het aanmeldformulier eerst op. Vul het pas daarna in met Adobe Reader.
- Digitaal ingevuld, niet handgeschreven
- Vermeld je aanmeldnummer op het aanmeldformulier
• Curriculum Vitae
• Internetlink naar je portfolio (zie hieronder)
• Pasfoto
- Deze wordt gebruikt voor je studentenkaart
- De foto mag in JPEG formaat worden ingediend
• Kopie paspoort of identiteitsbewijs
• Kopie van diploma’s en cijferlijsten
- Indien je nog examen moet doen om in het bezit te komen van een diploma, vermeld dit dan onder C op het aanmeldformulier.
• Bewijs van niveau Engels
- Studenten worden geacht het Engels te beheersen op niveau B2 van de Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) of gelijkwaardig (zie: https://www.efset.org/english-score/cefr/). Het taalniveau moet worden aangetoond met de uitslag van een Engelstalige test (TOEFL, IELTS), óf een cijferlijst waaruit blijkt dat voldoende Engels is gevolgd op havo/vwo-niveau, óf een ander document waaruit onomstotelijk valt op te maken dat de beheersing van het Engels op vereist niveau is.

De uploadvakjes die op je persoonlijke pagina met ‘verplicht: ja’ zijn aangeduid, móeten worden ge-upload! Zo niet, dan verwerkt het automatische proces jouw aanmelding niet, waardoor deze buiten beeld blijft van de Academie van Bouwkunst.

Het portfolio
Het portfolio moet je digitaal aanleveren op de volgende manier:
Upload het portfolio in PDF-formaat, bij voorbeeld naar Dropbox of Google Drive.

- het ideale portfolio laat je ontwerptalent en ontwerpervaring zien;
- het bestand moet minimaal twee maanden digitaal toegankelijk zijn;
- maximaal 20-30 pagina’s;
- bestandsgrootte: maximaal 30 MB;
- Met het insturen verklaar je dat het portfolio jouw eigen werk laat zien.

Als je, naast het verplichte digitale portfolio, uitsluitend ter aanvulling ook een fysiek exemplaar wilt insturen, dan kan dat. Neem in dat geval eerst contact op met avb-studiesecretariaat@ahk.nl.

Als je aanmelding niet voldoet aan de gestelde eisen en/of incompleet is, dan kan deze niet in behandeling worden genomen. Bij het eventueel ontbreken van een kopie diploma (omdat je deze nog moet behalen), geldt deze bepaling niet. Binnen twee weken na het indienen van je aanmelddocumenten ontvang je een ontvangstbevestiging van de Academie van Bouwkunst. Zo niet, neem dan contact op met avb-studiesecretariaat@ahk.nl.

Selectie
Een selectieprocedure maakt deel uit van de toelating tot een van de masteropleidingen aan de Academie van Bouwkunst. Selectie vindt plaats op basis van je motivatie, je portfolio, de gestelde eisen en, indien nodig, een gesprek.

Uitslag
Wij verwachten omstreeks 1 juli de definitieve uitslag te kunnen geven.

Delen