Binnenschools curriculum

De Academie veronderstelt dat architectuurstudenten de noodzakelijke technische kennis hebben verworven in de bachelorfase. De nadruk in het onderwijs ligt dan ook op het architectonische denken en ontwerpen.

De drie masteropleidingen duren in principe vier jaar en hebben elk eenzelfde opbouw. In de zes onderwijssemesters, die voorafgaan aan het afstuderen, worden projecten, onderzoek en colleges parallel aangeboden. Zij worden aangevuld met vormstudies in de eerste drie semesters, een afstudeerclinic in het derde jaar en tussentijdse Winter Schools. Met deze onderwijselementen wordt niet alleen aandacht gegeven aan de ontwikkeling van kennis en vaardigheden, maar ook actief aan het eigen portfolio gewerkt.

Ontwerpprojecten als ruggengraat
De ontwerpprojecten vormen de ruggengraat van de studie. Aan de hand van een concrete ontwerpopgave ontwikkelen studenten kennis, inzicht en vaardigheden. Centraal bij de oefeningen staat het trainen van vaardigheid op de gebieden die essentieel zijn voor de herkenning, het oplossen en het overdragen van de ontwerpproblematiek, zoals analysetechnieken, repertoirekennis, materialisatie, tekstanalyse en schrijven. De oefeningen worden veelal gekoppeld aan de ontwerpprojecten. Bij de vormstudies oefenen studenten met verschillende materialen en media in het vertalen van een idee naar creatie. Studenten werken zelfstandig of in kleine groepen.

Keuzeprogramma
Naast het vaste studieprogramma is er veel ruimte voor keuzevakken buiten de eigen specialisatie, waarmee je naar eigen inzicht en behoefte jouw hoofdvakstudie kunt aanvullen. De Academie biedt onder meer de Werkcolleges Zelfmanagement, actuele workshops en studiereizen aan. Voor de workshops nodigt de Academie regelmatig buitenlandse studenten uit en worden gerenommeerde ontwerpers uit binnen- en buitenland aangetrokken. Daarnaast stimuleert de Academie studeren aan buitenlandse opleidingen. Dit kan in het kader van de keuzepunten of als onderdeel van de studie.

Vormstudies
Vormstudie, een vak voor de vorm. Hoe men het draait of keert alles is vorm en vorm kan je leren maken. Vorm is een integraal onderdeel van architectuur, landschap en stedenbouw, zo niet de drager van het vakgebied. Deze vormstudies zijn de stroming dwars op het curriculum waarbij we op zoek gaan naar autonomie en ieders beeldend DNA. Hoofddoel is de ontwikkeling van een zuiver handschrift, het planten van de eerste kiem tot een groter oeuvre, waardoor men zich als autonoom ontwerper in architectuur, landschap of stedenbouw kan profileren. Dit vergt training, veel training, zodat men uiteindelijk de bestaande balustrades van de logica en welomschreven opgaven los durft te laten.

1·Lectures
De Academie heeft een eigen plaats in het culturele leven van Amsterdam en positioneert zich nadrukkelijk in het vakdebat. Het hele jaar door organiseren wij de 1·Lectures rond thematische en actuele onderwerpen op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur, nationaal en internationaal.

Lectoraten
Elk jaar gaan er de op de Academie nieuwe lectoraten van start, die zich bezighouden met het uitwisselen van kennis tussen het onderwijs en het beroepenveld. Momenteel is Sven Stremke als lector High-Density Energy Landscapes verbonden aan de Academie van Bouwkunst. Samen met Dirk Oudes en Paolo Picchi doet hij onderzoek naar het ontwikkelen van duurzame energielandschappen met speciale aandacht voor de rol van ontwerp en de ontwerper in de energietransitie.

Minor and pre-master
De Academie biedt ook een minor Stedenbouw & Landschapsarchitectuur en een pre-master Stedenbouw & Landschapsarchitectuur.

Delen