Beroepsperspectief

De Academie van Bouwkunst Amsterdam stimuleert haar studenten om het maximale uit hun talenten te halen. Dit resulteert in een bijzonder hoog niveau en regelmatig wordt het werk van studenten van de Academie bekroond met de Archiprix of andere prijzen.

Landschapsarchitect
Na de Masteropleiding Landschapsarchitectuur heb je de beschikking over een breed en gefundeerd ontwerp- en onderzoeksinstrumentarium en kun je nationaal en internationaal opereren als landschapsarchitect. Daarbij kun je als zelfstandig ontwerper binnen een bureau effectief samenwerken met andere disciplines in het ontwerp-, plan-, en uitvoeringsproces, of je eigen bureau beginnen.

Duurzame verandering van de dagelijkse leefomgeving
De landschapsarchitectuur is een discipline met een brede oriëntatie, gericht op duurzame verandering van de dagelijkse leefomgeving. Mede daardoor heeft de landschapsarchitect de laatste jaren een steeds belangrijkere rol gekregen binnen het proces van de ruimtelijke ordening en de inrichting van de openbare ruimte. Als ontwerpende discipline is de landschapsarchitectuur sterk verwant aan de architectuur, stedenbouw, cultuurtechniek en civiele techniek.

Titel
Het diploma Landschapsarchitectuur van de Academie van Bouwkunst geeft afgestudeerden het recht op zelfstandige beroepsuitoefening van het beroep Landschapsarchitect en voldoet aan de toelatingseisen van de verschillende registers die in de Wet op de Architectentitel geformuleerd zijn. De afgestudeerde heeft rechtstreeks toegang tot het Architectenregister.
http://www.beroepkunstenaar.nl

Uit de praktijk: Steven Delva

Steven Delva (1978) begon direct na zijn Master Landschapsarchitectuur aan de Academie van Bouwkunst Delva Landscape Architects. Een snelgroeiend bureau dat inmiddels vestigingen heeft in Amsterdam en Antwerpen. Delva is aan de Academie verbonden als gastdocent en vertelt in onderstaande video over de zakelijke kant van zijn vak. In samenwerking met BeroepKunstenaar.

Uit de praktijk: Marit Janse

Marit Janse (1977) heeft sinds haar afstuderen in 2013 een eigen (landschaps-)architectuurbureau naast een parttime betrekking bij de afdeling Ruimtelijke Ordening van de gemeente Dordrecht. Als freelancer werkt zij samen met andere architecten en beeldend kunstenaars aan projecten en als gastdocent is ze verbonden aan de Academie van Bouwkunst.

In dit interview vertelt Marit over de start van haar eigen bedrijf, haar afstudeerwerk, de maatschappelijke impact die je als landschapsarchitect kunt hebben en de meerwaarde van het combineren van al deze verschillende rollen. Ze sluit af met tips voor studenten. "Zorg dat je wat je doet met volle overgave doet, of dat nou bij een gemeente, als freelancer of in een samenwerkingsverband is." (In samenwerking met BeroepKunstenaar.)

Delen