Cursus Bouwtechniek

Studenten die een hogere beroepsopleiding architectonische vormgeving of interieurarchitectuur gedaan hebben, met wis- en natuurkunde op Havo/Vwo-niveau, kunnen de cursus Bouwtechniek volgen. Deze cursus dient om de technische kennis op peil te brengen zodat studenten met een verschillend ingangsniveau op constructief en technisch gebied de architectuurstudie aan de Academie kunnen aanvangen.

Theorie- en ontwerponderwijs
Het programma van de cursus is op gericht op de technische en praktische onderbouwing van het ontwerpen integraal te onderwijzen. Belangrijk is het berekenen en visueel voorstellen van uitwendige en inwendige krachten in de wisselwerking tussen constructie en constructiedelen. De relatie tussen draagstructuur en vormgeving is de rode draad in de leerstof. De cursus wordt afgesloten met een ontwerpoefening waarin het belang wordt benadrukt van het integraal ontwerpen met technische kennis en vaardigheden.

Architectuur en de architectuurpraktijk zijn de basis van deze cursus. Er wordt een specifieke lezingenreeks georganiseerd waarin verschillende sprekers uitweiden over hun vakgebied of hun fascinatie voor een bepaald onderdeel van de architectuur.

De cursus wordt met goed gevolg afgesloten als alle tentamens over de theorieonderdelen en ontwerponderdelen zijn behaald. Met een positieve aanbeveling kan toelating worden verleend tot de masteropleiding Architectuur aan de Academie van Bouwkunst.

Programmaonderdelen
Na cursus Bouwtechniek volg je in het eerste jaar van de reguliere masteropleiding de vervolgoefening 'Tools'. Deze oefening komt in de plaats van de vormstudies in het eerste en tweede semester. In deze oefening ligt de nadruk op de bouwkundige en constructieve uitwerking van het ontwerpen. Er zal veel worden ontworpen en gecommuniceerd met maquettes tijdens de lessen. Het bouwdeel of gebouw zal in verschillende stappen tot op detailniveau worden uitgewerkt.

Bouwfysica
Tijdens het vak Bouwfysica verkrijg je inzicht in de gebouw-gebonden (bouw)fysische aspecten in relatie tot het ontwerpproces. Het is doel is basiskennis te ontwikkelen op het gebied van thermische, hygrische en akoestische eigenschappen van een gebouw, en kennis over daglichttoetreding, energieverbruik, installatietechniek en duurzaamheid.

Constructie en mechanica
De lessen zijn verdeeld over twee reeksen van tweemaal zeven lessen. In de eerste reeks ligt de nadruk op het verwerven van kennis en inzicht in het vak mechanica. De lesstof wordt aangeboden in hoorcolleges en studenten maken oefeningen in de les. Daarnaast is zelfstudie geboden. De tweede reeks is gericht op de toepassing en verdieping van de verworven kennis en inzicht. Ook in deze reeks wordt de lesstof in hoorcolleges aangeboden.

Ontwerptools
In dit programma doe je bouwkundige basiskennis op aan de hand van kijk- en doe-oefeningen. Thema's als bouwsysteem, materiaal en tekentechniek worden behandeld op basis van architectonische voorbeelden. De oefeningen worden zoveel mogelijk in de les afgerond.

Fotografie I
Fotografie is een middel bij uitstek om sfeer te omschrijven en benaderen. Onder begeleiding van een fotograaf ga je aan de slag met dit thema. Sfeer is heel persoonlijk. Gekoppeld aan een beeld kan het een sterk communicatiemiddel zijn om je ideeën uit te drukken.

Filmkijken
Tijdens de cursus wordt samen naar films gekeken over architectuur, bijzondere ruimtelijke verbeeldingen of het werk van een uitgelichte architect. Film en architectuur hebben veel met elkaar te maken. Ieder jaar wordt in Nederland een architectuur-filmfestival georganiseerd.

Excursie
Tijdens de excursie worden diverse bijzondere gebouwen in Amsterdam bezocht, samen met de architect, een gebruiker, een bewoner of iemand die nauw verbonden is met het project.

Project-ontwerpopgave
De opgave is kleinschalig en wordt ontwikkeld op basis van een beperkt aantal uitgangspunten die vooraf zijn bepaald. Het leerdoel is een helder een toegespitst architectonisch ontwerp te ontwikkelen. Het leren vertalen van een idee naar een architectonisch ontwerp, het ontwikkelen van gevoel voor schaal, verhoudingen en ruimtegebruik staan centraal, evenals het ontwikkelen van vaardigheden die het ontwerp communiceren. Het resultaat is een volwaardig architectonisch ontwerp dat gepresenteerd wordt aan de hand van tekeningen, beeldmateriaal en vooral maquettes.

Lezingen: fascinaties van architecten
Een architect of iemand die veel te maken heeft met architectuur en ontwerpen komt tijdens deze reeks vertellen over zijn of haar fascinaties in relatie tot het vak.

Fotografie II
In de laatste weken van de cursus rond je je ontwerp af met een presentatie waarin fotografie een grote rol speelt. Je leert tijdens deze lessen mooie foto's van je maquette(s) te maken en blikt terug op eerder gemaakte foto's en kijkt of en hoe je eerder fotomateriaal kunt inzetten bij je eindpresentatie. Door dit te doen leer je reflecteren op je eerdere werk. Ook biedt het de gelegenheid je te richten op onderdelen in je ontwerp die je eerder nog niet had belicht om tot een betere prestatie te komen.

Eindpresentatie
De cursus wordt afgesloten met een digitale presentatie van al je werk. Al het werk wordt gebundeld in één bestand in een uniforme opmaak.

Behalve bovenstaande opleidingseisen vormen een portfolio en een motivatiebrief een verplicht onderdeel van de aanmeldingsprocedure. De voertaal is Nederlands en Engels.

Portfolio
Toelating en beoordeling van geschiktheid voor de cursus Bouwtechniek gebeurt op basis van je portfolio. Dit is een compact vormgegeven document waarin je laat zien welke ontwerp- en tekenervaring je reeds opgedaan hebt. 

Motivatiebrief
Geef in een motivatiebrief duidelijk aan waarom je de cursus Bouwtechniek wilt volgen.

aanmelding en kosten

Meld je aan via het online aanmeldingsformulier. De deadline voor aanmelding voor de cursus in het tweede semester van 2017-2018 is 1 december 2017.

Delen