Building in Landscape

Academie van Bouwkunst Amsterdam (2020)

De recente wetgeving Actieplan Ammoniak van het Nederlandse kabinet maakt het sinds kort mogelijk voor varkenshouders om hun bedrijf te verkopen aan de staat. In de provincie Noord-Brabant hebben meer dan 300 boeren zich voor deze regel ingeschreven, waardoor veel stallen en boerderijen hun
doel verliezen en leeg komen te staan. Wat te doen met al deze gebouwde elementen?
Maar nog belangrijker: wat zijn de effecten op het platteland en wat gebeurt er met de identiteit van het omringende landschap?

Van maart tot en met juni 2020 hebben acht eerstejaars studenten Architectuur en Landschapsarchitectuur van de Academie van Bouwkunst in Amsterdam gewerkt aan een ontwerpvoorstel voor een voormalige varkenshouderij. Alle plannen omvatten een integrale en duurzame visie voor zowel de boerderij als wel de omringende percelen.

Building in Landscape
Terug naar lijst
Delen