Winter School 2016: Forever Young

Tijdens de Winter School 2016 'Forever Young: Designing the continuous innovation of the historic city centre of Amsterdam' werd de studenten gevraagd na te denken over de toekomst van de historische binnenstad van Amsterdam. Er is onderzocht hoe de binnenstad met behoud van haar historische kwaliteit van betekenis kan blijven voor huidige en toekomstige generaties bewoners. De Winter School was georganiseerd als een ontwerpprijsvraag voor studenten die in interdisciplinaire ontwerpstudio's aan hun inzending werken. Elke studio heeft zich hierbij op één deelgebied van de binnenstad geconcentreerd. Samen vormen de ontwerpen een toekomstvisie die gepresenteerd werd in één grote maquette. 

Delen