Vormstudies

Vormstudies is een integraal onderdeel van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur, en één van de dragers van het vakgebied.
Verschillende vakdisciplines betekenen een verschil in schaal, in aanpak en in uitvoering; op alle gebieden zijn engagement, vakmanschap, conceptueel denken, experiment, onderzoek en strategie wezenlijke uitgangspunten.

Vormstudies laat zich niet enkel door fysieke dan wel traditionele verschijningvormen leiden, vormstudies uit zich zowel analoog, digitaal als virtueel of een combinatie hiervan.
Hoofddoelen zijn het ontwikkelen van een eigen handschrift, het vermogen om onderlinge (discipline overstijgende) verbanden te leggen, en een kritische en onafhankelijke houding te ontwikkelen, waarbij reflectie op en archivering van het onderzoeksproces noodzakelijk is voor de eigen ontwikkeling.

De vormstudies Vorm en Concept is de stroming die een integrale verbinding zoekt met het curriculum. Opereren tussen, naast, over en voorbij bestaande disciplines is een verrijking van het denk- en ontwerpproces en sluit aan bij tendensen in de maatschappij en de beroepspraktijk.

 

Delen