Oefeningen

Centraal bij de oefeningen staat het trainen van vaardigheid op de gebieden die essentieel zijn voor de herkenning, het oplossen en het overdragen van de ontwerpproblematiek. De oefeningen worden in dit geval gekoppeld aan de ontwerpprojecten. Daarnaast zijn er ook oefeningen die gericht zijn op tekstanalyse en het schrijven. Beoordeling van de oefeningen vindt plaats aan de hand van de aanwezigheid en de tijdens de oefening vervaardigde werkstukken.

Delen