Oefeningen

Centraal bij de oefeningen staat het trainen van vaardigheid op de gebieden die essentieel zijn voor de herkenning, het oplossen en het overdragen van de ontwerpproblematiek. De oefeningen worden in dit geval gekoppeld aan de ontwerpprojecten. Daarnaast zijn er ook oefeningen die gericht zijn op tekstanalyse en het schrijven. Beoordeling van de oefeningen vindt plaats aan de hand van de aanwezigheid en de tijdens de oefening vervaardigde werkstukken.

Re-act / re-light 

Een voorbeeld van een oefening in het curriculum is Re-act / re-light (O4 A). In 2019 werden ruimtelijke lichtinstallaties gebaseerd op de H. Pastoor van Ars kerk van Aldo van Eyck. Hoe kan licht een ruimte bevragen en onze relatie met deze ruimte verdiepen? Dit was de hoofdvraag in de opgave waarbij studenten van twee afdelingen van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten samenwerkten. Architectuurstudenten van de Academie van Bouwkunst en Scenografiestudenten van de Academie voor Theater en Dans verkenden samen de constructie, de materialisatie, het licht, de taal, de context en de religie van de H. Pastoor van Ars kerk te Den Haag. Dit resulteerde in vijf persoonlijke lichtinstallaties die de ruimtelijke ervaringen van de kerk opnieuw activeren en verschillende kwaliteiten van licht herinterpreteren.
 

Delen