Colleges

Tijdens de colleges staat de verwerving van kennis en inzicht centraal. In het begin van de studie worden hoorcolleges aangeboden. Later ligt de nadruk op de actieve participatie van de student door het aanbieden van werkcolleges, die zo mogelijk gekoppeld zijn aan de problematiek van de meer gecompliceerde ontwerpprojecten. Beoordeling van het resultaat van een collegereeks gebeurt op basis van presentie, excursie en/of door middel van een toetsopdracht. Aanwezigheid bij alle colleges is verplicht. Indien aanwezig zijn bij de colleges door ziekte of persoonlijke omstandigheden niet tot de mogelijkheden behoort is afmelden bij het studiesecretariaat nodig. De consequentie van het missen van een of meer colleges kan ofwel het maken van een vervangende opdracht betekenen ofwel, indien het aantal gemiste colleges hoog is, uitsluiting van deelname aan het jaartentamen als gevolg hebben.

Delen