Alumni


De Academie van Bouwkunst houdt graag contact met haar alumni. Het oogmerk is een dynamisch netwerk met architecten, stedenbouwers en landschapsarchitecten die met succes een opleiding aan de Academie van Bouwkunst hebben afgesloten. Jouw deelname aan het alumninetwerk wordt door de Academie zeer op prijs gesteld.

Academy Network
Doordat je gestudeerd hebt aan de Academie van Bouwkunst ben je vanaf dag één onderdeel van een rijk netwerk aan architectuur- stedenbouw- en landschapsarchitectuurprofessionals. Studenten, alumni, docenten, werkgevers en gastsprekers vormen samen een groot collectief die met elkaar veel kennis, kunde en enthousiasme voor het vak bezitten. Academy Network is een digitale weergave van dit netwerk. Zorg dat je ook terug te vinden bent in dit netwerk door je LinkedIn profiel te koppelen aan deze digitale kaart. 

Voorzieningen
De Academie van Bouwkunst biedt haar alumni verschillende voorzieningen aan, zoals gratis gebruik van de Academiebibliotheek. Per keer kun je maximaal 4 titels lenen voor een periode van 4 weken. Alumni kunnen tegen gereduceerd tarief een ruimte reserveren voor vergaderingen, symposia en andere ontvangsten.

College bijwonen
Wil je (weer) een college bijwonen? Elk jaar treden in verschillende colleges interessante sprekers op. Diverse lezingen zijn ook toegankelijk voor alumni. Deze worden op deze website aangekondigd in de agenda.

1·Lectures
De Academie organiseert in samenwerking met Architectuurcentrum Amsterdam elke twee weken op donderdagavond een lezing in de serie 1·Lectures. Deze lezingen zijn publiek toegankelijk. Voertaal is Engels.

Tentoonstellingen
De jaarlijkse afstudeertentoonstelling is hét moment dat de Academie zich aan de buitenwereld presenteert. Wij nodigen alle alumni ook graag uit om kennis te nemen van het werk van de nieuwe generaties afgestudeerden. De tentoonstelling vindt ieder jaar plaats in november. Nadere informatie wordt via e-mail en op deze website bekendgemaakt.

Kromhoutlezing
Sinds het 100-jarig bestaan van de Academie wordt elk jaar de Kromhoutlezing georganiseerd. De lezing is genoemd naar architect Willem Kromhout, een van de oprichters van de Academie. De gastspreker is steevast een oud-student of oud-docent. In de vorige jaren waren bijvoorbeeld Nathalie de Vries en Donna van Milligen Bielke te gast. Als alumnus ontvang je altijd een uitnodiging voor de Kromhoutlezing.

Beroep Kunstenaar
Als alumnus kun je ook gebruikmaken van de website www.beroepkunstenaar.nl van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. De website is een bron van actuele informatie aan voor het opzetten en continueren van een beroepspraktijk

Zo blijf je in contact met de Academie
De Academie van Bouwkunst heeft een alumnigroep op LinkedIn. Je kunt je direct aanmelden bij deze online netwerkgroep van afgestudeerden. LinkedIn is een platform waarmee je je zichtbaar kunt maken in het werkveld en een krachtig hulpmiddel om professionele relaties te beginnen en op te bouwen. 

Adreswijziging
Geef je adreswijziging, een nieuw telefoonnummer of e-mailadres door aan het secretariaat via avb-studiesecretariaat@ahk.nl.

Delen