Ellis Soepenberg

Ellis Soepenberg

Opleiding
Stedenbouw
Lichting
2024
E-mail
ellisdoriensoepenberg@gmail.com
Contact
LinkedIn

Groeten Uit!

Do It Together Urbanism


Wat als een achterstandswijk ontwerpers zou kunnen uitnodigen om hun gemeenschap te versterken met een ontwerp?

Het afgelopen jaar heb ik onderzocht hoe ik de mens centraal kan stellen bij de herontwikkeling van naoorlogse wijken in Nederland. Naoorlogse wijken zijn het schoolvoorbeeld van een 'probleemwijk' in Nederland. Er zijn talloze verschillende uitdagingen die worden aangepakt door allerlei verschillende soorten professionals. Big data heeft ertoe geleid dat deze buurten als 'een probleem' worden gebrandmerkt.

Ik heb een methode ontwikkeld door samen te werken met de wijk Poelenburg in Zaandam, die bekend staat als de eerste Nederlandse probleemwijk. Do It Together Urbanism' (D.I.T. Urbanism) zou een methode kunnen zijn waarmee ontwerpers mensen in hun kracht kunnen zetten, zodat zij een opdrachtgever kunnen worden in de herontwikkeling van hun buurt.

Met deze methode probeer ik een brug te slaan tussen het sociale en het ruimtelijke domein binnen deze buurten. Er wordt veel moeite en tijd gestoken in het participeren met mensen. Door mijn onderzoek ben ik erachter gekomen dat de manier waarop we participeren, moet passen bij de capaciteit van de gemeenschap. Ik wilde uitgenodigd worden in de gemeenschap om te leren wat de echte mogelijkheden zijn waar ik als ontwerper aan zou kunnen werken.

Ik nodig je uit om mee te doen aan de reis van het uitgenodigd worden in buurten.

 

Afstudeerdatum: 25 juni 2024
Afstudeercommissie: Martin Probst (mentor), Ania Sosin, Arjen Oosterman
Toegevoegde leden t.b.v. het examen: Martin Aarts, Andrew Kitching 

Terug naar lijst
Delen