Daiki Mabuchi

Daiki Mabuchi

Reverse

Transformatie van de openbare ruimte langs stadsrivieren in Tokio 

De Sumida-rivier heefte in de geschiedenis van de ontwikkeling van Tokio en het leven van de inwoners altijd een essentiële rol gespeeld. De functie van betekenis is in de loop der tijd echter afgenomen. Door de installatie van hoge beschermingsmuren tegen overstromingen is de rivier minder zichtbaar en minder toegankelijk geworden en zijn het belang en de band met de stad verloren gegaan. 

Om de omgeving van de rivier te verbeteren, heeft het stadsbestuur van Tokio sinds 1980 maatregelen genomen, zoals het aanleggen van een rivierterras naast de hoogwatermuur en/of het omvormen van de muur tot een dijk ter bescherming. Deze maatregelen hebben echter beperkingen wat betreft de bouwomstandigheden, en veel riviergebieden blijven nog steeds onderbenut. In de nabije toekomst denk ik dat de dichtbevolkte stedelijke omgeving van Tokio vraagt om een nieuwe methode van overstromingsbescherming die rekening houdt met de kwaliteit van de openbare ruimte.  

Het belangrijkste doel van mijn afstudeerproject is om mensen weer in contact te brengen met de rivier door de toegankelijkheid en kwaliteit van de rivierruimte te verbeteren. Het project bestaat uit drie verschillende benaderingen. De eerste benadering is het verbinden van het stadsweefsel met de rivier door middel van begaanbare straten, waardoor mensen de rivier vanuit de binnenstad herkenbaarder kunnen bereiken. De tweede benadering is het integreren van belangrijke openbare ruimtes in de rivierruimte, zoals parken of belangrijke plekken rond de rivier. En de derde benadering is het creëren van nieuwe rivierruimten als doorlopende openbare ruimten langs de rivier met identiteiten die rekening houden met de omringende stedelijke context en het rivierlandschap. 

De herontwerpen zijn erop gericht om de rivier als een nieuw brandpunt van de stad te maken, een plek die frisse lucht, panoramische uitzichten, groen en verlichting van de stedelijke hitte biedt en uiteindelijk dient als een toevluchtsoord voor de hectische stedelijke levensstijl. Op basis van de rivierruimtes zullen deze ontwerpen gezamenlijk een stedelijk netwerk van openbare ruimtes creëren dat bijdraagt aan de kwaliteit van leven in Tokio.  


Afstudeerdatum: 16 november 2023 
Afstudeercommissie: Marieke Timmermans (mentor), Yttje Feddes, Hiroki Matsuura en Yuka Yoshida (expert)   
Toegevoegde leden t.b.v. het examen: Jana Crepon, Philippe Allignet

 

Terug naar lijst
Delen