Bob Hartman

Bob Hartman

Opleiding
Stedenbouw
Lichting
2024
E-mail
bobhartman95@gmail.com
Contact
LinkedIn

Een stad met status

Hoe de opvang van statushouders in het bestaand stedelijk weefsel kan bijdragen aan hun integratie en acceptatie 
 

Het afgelopen jaar domineerde de asielcrisis het nieuws, waarbij er op het dieptepunt zo'n 400 mensen buiten sliepen. Dit ontstaat mede door het feit dat er zo'n 15.000 statushouders 'scheefwonen' in AZC's door het gebrek aan beschikbare (sociale huur)woningen. 

Deze statushouders dienen elders in het land opgevangen te worden. Talloze voorbeelden zoals het asielhotel in Albergen en elders in het land tonen aan dat de huidige manier van spreiden geen uitkomst biedt. Ik heb om die rede aan de hand van een aantal criteria regio’s aangewezen die kansrijk zijn voor de opvang van statushouders. Hierbij is de opvang in het stedelijk weefsel een absolute must. 

Met mijn afstudeerproject wil ik namelijk aantonen dat de opvang van statushouders in de stad bijdraagt aan een betere integratie en acceptatie. Hiervoor is het cruciaal om statushouders onderling te óntmengen op basis van leeftijd, gezinssamenstelling of seksuele geaardheid. Deze verschillende doelgroepen zijn vervolgens uitstekend te méngen met lokale inwoners. Zo zijn alleenstaande jongeren goed te mengen met studenten of éénpersoonshuishoudens en gezinnen met starters en gezinnen. Hierdoor voeg ik naast woningen voor statushouders, ook woningen en voorzieningen toe voor inwoners van Eindhoven. Hierdoor is de alternatieve opvanglocatie niet alleen van meerwaarde voor de statushouders, maar óók voor Eindhoven! 

Ik heb vervolgens een stedenbouwkundig plan ontworpen voor een locatie in Eindhoven, waarbij ik laat zien hoe de verschillende woonbuurten volledig zijn afgestemd op de behoeften van de desbetreffende doelgroepen, waarbij alle gelegenheid wordt geboden voor een optimale integratie en acceptatie. 

Met mijn afstuderen wil ik aantonen dat de asielcrisis in Nederland een ruimtelijke opgave is en dat ik, als stedenbouwer, mijn steentje kan bijdragen aan de discussie omtrent alternatieve manieren van opvang. 

 

Afstudeerdatum: 14 november 2023 
Afstudeercommissie: Martin Aarts (mentor), Bram Jansen, Hans van der Made 
Toegevoegde leden t.b.v. het examen: Hein Coumou, Ania Sosin 

Terug naar lijst
Delen