Wieger Postma

Wieger Postma

Opleiding
Stedenbouw
Lichting
2023
E-mail
wpostma@gmail.com
Contact
LinkedIn

Archipel Marken

De Symbiose van Natuur en Stad 

Nederlanders worden geroemd om de kennis van watermanagement en onze prachtige watersteden. De bouw van steden als waterbouwkundige constructies, polders en ons Deltaplan. Eeuwenlang zijn we geconfronteerd met de consequenties van cultiveren en civiliseren beneden zeepeil maar ook altijd geslaagd in het bedwingen ervan.  

Nu worden we geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. Woningtekort in een gebied wat meer en meer te maken krijgt met zeespiegelstijging. Onze natuur bedreigt door aanhoudende verstedelijking en uitputting.  

Wat is onze volgende stap en wat is nodig om dit vraagstuk te pareren?  

Mijn project biedt een nieuwe manier van denken over het bouwen van een nieuw landschap met het organische karakter van water om natuur en stedelijke behoeftes te bedienen. Een nieuwe Nederlandse waterstad is niet langer een gefixeerde constructie maar een organisch groeiend landschap waar de symbiose van natuurlijke en stedelijke typologieën leidt tot nieuwe ontwerpprincipes en ruimtelijke kwaliteit. Technologische ontwikkeling neemt afstanden weg en maakt het mogelijk om mee te deinen op het tempo van water.  

Archipel Marken is onze volgende stap. Onze nood om met grote interventies vruchtbare grond op te werpen om groei te dienen. Onze nood aan nieuw denken over de organisatie van eigendom en eigenaarschap. Niet stabiel maar vloeiend. Onze behoefte aan water omdat het onze bron is.  

Opgegroeid in het Friese merengebied weet ik welke kwaliteit water kan bieden. Uiteindelijk is water onze vriend dus laten we samenwerken! 


Afstudeerdatum: 17 november 2022 
Afstudeercommissie: Eric Frijters (mentor), Fransje Hooimeijer, Huub Juurlink
Toegevoegde leden t.b.v. het examen: Hans van der Made, Martin Probst

Terug naar lijst
Delen