Stephanie van Dullemen

Stephanie van Dullemen

Opleiding
Architectuur
Lichting
2023
E-mail
stephanievandullemen@me.com
Contact
LinkedIn

Kastelenstraat 2.0

Transformatie en verdichting van de portiekbebouwing in Buitenveldert 

Kastelenstraat 2.0 laat de transformatie en verdichting zien van een portiekblok in de stadsrand Buitenveldert, Amsterdam. Een buurt, onderdeel van het A.U.P. die ooit is ontworpen met de sociale wijkgedachte om grote gezinnen met kinderen te huisvesten, maar inmiddels kampt met maatschappelijke en programmatische problematiek.  
 
Cijfers laten zien dat de buurt steeds meer uit eenpersoonshuishoudens gaat bestaan. Niet alleen door de algehele vergrijzingsproblematiek, maar ook doordat jonge mensen steeds individualistischer worden en daardoor minder vaak in paren wonen. Grote gezinswoningen van 80 tot 90 vierkante meter worden bewoond door eenpersoonshuishoudens. Hierdoor wordt de mismatch tussen de bestaande bebouwing en de huishoudsamenstelling groter, maar liggen ook eenzaamheid en sociaal isolement op de loer door deze ontwikkeling en het feit dat gezinnen steeds vaker uit de stad uit trekken. 
 
Daarnaast worden steeds meer sociale huurwoningen in de Kastelenstraat in de vrije sector verkocht, waarbij vaak de oorspronkelijke programmatische invulling van de woningen niet meer voldoet aan de hedendaagse woonwensen. Al deze woningaanpassingen worden door de bewoners individueel uitgevoerd en niet collectief op elkaar afgestemd, hetgeen een wirwar aan oplossingen teweegbrengt. De Kastelenstraat is van een buurt met een sociale wijkgedachte veranderd in een vrije sector woonbuurt waarbij er druk op de resterende voorraad sociale huurwoningen ontstaat. Het is een buurt die vraagt om een nieuwe aanpak, om na 60 jaar weer een revitaliserende boost te krijgen en daarmee weer een levendige buurt te worden met woningen die aansluiten bij de hedendaagse woonwensen. 
 

Kastelenstraat 2.0 toont de potentie van deze veel voorkomende portiekbebouwing aan door een gebouwbrede aanpak te hanteren en een oplossing te bieden om de maatschappelijke problematiek aan te pakken. Door de gepresenteerde oplossing wordt er weer een match bereikt tussen de bebouwing en de bewoners, wordt de sociale cohesie versterkt waarmee eenzaamheid wordt aangepakt, er wordt ingezet op de deelcultuur in plaats van een individualistisch bestaan, er wordt een bijdrage aan het verdichtingsvraagstuk geleverd door meer woningen te maken binnen hetzelfde volume en wordt er tot slot een voorbeeld gegeven voor soortgelijke woonwijken die met soortgelijke problematiek kampen. 

Afstudeerdatum: 13 juni 2023 
Afstudeercommissie: Jeroen Atteveld (mentor), Milad Pallesh, Hans van der Made  
Toegevoegde leden t.b.v. het examen: Ira Koers, Saša  Rađenović

Terug naar lijst
Delen