Shahaf Strickmann

Shahaf Strickmann

Opleiding
Landschapsarchitectuur
Lichting
2023
E-mail
shahafst@gmail.com
Contact
LinkedIn

Glory of the Forest

De glorie van het bos


Veel steden in Israël zijn ontwikkeld op manieren die schade toebrengen aan de natuurlijke processen en die de landschappelijke systemen negeren, zoals ecologische structuren, waterhuishoudingen en biodiversiteit. De laatste jaren worden steden geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering. Ze hebben te kampen met ongewoon warm weer in de zomer en met stedelijke overstromingen in de winter. In dit tempo kunnen we ons afvragen of mensen in de toekomst nog wel in Israëlische steden zullen kunnen leven. In mijn project behandel ik deze uitdaging en geef ik klimaatbestendige oplossingen voor de stedelijke ontwikkelingen.  

Ik richt me op de ontwikkeling van de stad Hod HaSharon, gelegen in het centrum van Israël. Mijn belangrijkste onderzoeksvraag is: hoe kan Hod HaSharon een klimaatbestendige stad worden? De stad Hod HaSharon heeft veel open ruimtes die onder druk staan van ontwikkelaars die op deze grond grote aantallen gebouwen willen neerzetten. Mijn doel is om een juiste balans te vinden tussen de verschillende stedelijke niveaus en tegelijkertijd een duurzame, gezonde en aantrekkelijke stad te creëren voor mens en dier.  


Mijn project stelt een integrale strategie voor de stedelijke structuren voor die de uitdagingen van de stedelijke landschappen in de stad aanpakt en een klimaatbestendige leefomgeving biedt. Het concept is om het verdwenen bos van Hod HaSharon te herstellen en te gebruiken als vitaal element van de stadsstructuur. In mijn ontwerp van het stadsbos integreer ik verschillende duurzame oplossingen van waterbeheer. Het bos draagt niet alleen bij aan hydrologische en ecologische oplossingen, maar heeft ook sociale en economische effecten. Het idee is om de natuur een plaats te geven in de stad en mensen weer in contact te brengen met hun landschap. In dit project presenteer ik een ideaal voorbeeld van een klimaatadaptieve ontwerpaanpak in de Israëlische stedelijke omgeving.  

 

Afstudeerdatum:22 december 2022
Afstudeercommissie: Jana Crepon (mentor), Roel Wolters, Lodewijk van Nieuwenhuizen. 
Toegevoegde leden tbv examen: Thijs de Zeeuw, Cees van der Veeken

Terug naar lijst
Delen