Anne Floor Timan-Wenzel

Anne Floor Timan-Wenzel

Contact
LinkedIn

Moving Earth

Laboratorium voor het Symbioceen 
 

Giftige landschappen
Overal ter wereld brengen mijnen schade toe aan ecosystemen en veroorzaken ze bodem-, water- en luchtvervuiling. Veel mijnen worden gesloten en vervangen door een landschap met duurzame energie. Wat overblijft zijn met water gevulde, giftige littekens in het landschap. De geschiedenis ervan is verzegeld en voor altijd uitgewist.  

Mijn doel was om deze littekens te behouden en te herstellen, door een alternatieve manier voor te stellen om het grondwaterpeil en de water- en bodemkwaliteit te herstellen door middel van natuurlijke systemen. Tegelijkertijd streef ik naar samenleven in een geïntegreerd productielandschap, om verloren land terug te geven aan de mensen en niet-mensen.

Bruinkoolmijn 
Voor dit experiment heb ik de grootste bruinkoolmijn van Duitsland gekozen: De Hambachmijn, net over de Nederlandse grens. De locatie ligt zo ver buiten de menselijke schaal, dat het moeilijk te bevatten was. Ik ervaarde het sublieme landschap: indrukwekkend, verschrikkelijk en mooi tegelijk.  

Laboratorium voor het Symbioceen  
De mijn werd een symbool voor transformatie: het eerste laboratorium voor het Symbioceen. Symbioceen' staat voor een toekomstig tijdperk waarin we ons opnieuw integreren met de natuur: waarin positieve invloeden de negatieve zullen helen.

Tijdreis 
Staren in een 405 meter diep gat betekent staren in de diepe geologische tijd. De terrassen hebben het verhaal blootgelegd van de oorsprong van de bruinkool, klimaatveranderingen en de elementen. Het leert ons ook toekomstige mogelijkheden, met schone energie, nieuwe voedselsystemen en een natuurinclusief productielandschap. 

Paleobotanische soorten die in de mijn zijn gevonden, dienen als bioaccumulatoren voor zware metalen en brengen voorbije werelden tot leven, als tijdlagen. 

Net als de aarde zelf is het laboratorium altijd in beweging. Mijnmachines verplaatsen water naar beneden en naar boven, dat mettertijd overvloediger wordt en het systeem reinigt; ze verplaatsen grond om nieuwe landschappen te creëren en successie te beheren; vegetatie ontwikkelt zich in de loop van de tijd. 

Samen creëren ze een biodiverse en inclusieve plek, een nieuwe bestemming voor mensen en niet-mensen.


Afstudeerdatum: 11 juli 2023 
Afstudeercommissie: Joyce van den Berg (mentor), Bruno Doedens, Paolo Picchi 
Extra leden: Dr. Eva Remke, Prof. Dr. A.J.P. Smolders 
Toegevoegde leden t.b.v. het examen: Roel van Gerwen, Willemijn van Manen

Terug naar lijst
Delen