Anne Wies

Anne Wies

Opleiding
Architectuur
Lichting
2022
E-mail
anne1993wies@hotmail.com

Melting pot

Smeltkroes


Een levende fabriek voor Dudelange

MELTING POT maakt de verborgen plekken van Luxemburg's onbekende industriële geschiedenis weer toegankelijk en brengt het openbare leven naar de locaties. Cultureel erfgoed heeft niet alleen een architectonische transformatie nodig, maar ook een slim, op de samenleving gericht programma. Dit plan is geïnspireerd op de geschiedenis van de locatie en de waarden die het in de loop van de jaren heeft nagelaten.


De meeste voormalige staalfabrieken zijn verlaten en staan op het punt te worden gesloopt en herontwikkeld. Dit project redt en stimuleert het culturele erfgoed en maakt de waardevolle elementen zichtbaar. Naast de architectonische betekenis spelen ook de sociale aspecten een belangrijke rol. De staalfabrieken boden niet alleen werkgelegenheid aan de inwoners, maar hadden ook een zeer sociale kant. Dat deel van de fabriek moet worden teruggebracht. De opdracht is om een architectonisch ontwerp te maken voor een complex van ruimtes dat functioneert als een levendige publieke huiskamer voor de stad. Een multifunctioneel vrijetijdscentrum.  

De architectuur komt volledig tot haar recht in de aanleg van diverse ruimtelijke scenario's, een volledige focus op het programma waardoor de vorm de behoeften van de bewoners kan volgen. De gebruiker staat in het middelpunt van het ontwerp, het doel is om culturele uitwisseling te stimuleren en ruimte te maken voor sociale interactie met een zo breed mogelijk publiek. 

Het is een ruimte zonder duidelijk omschreven functies, vorm en betekenis, een ruimte die tegelijkertijd onmisbaar is. Melting Pot vormt een plaats waar men naartoe kan gaan zonder een bepaald doel voor ogen. Gewoon zien wat er gebeurt en waar men zich bij kan of wil aansluiten. Men kan actief en passief zijn op dezelfde plaats. Het is een plek voor iedereen. Een plek waar iedereen het gevoel heeft thuis te zijn. Een centrum voor de nieuwe wijk gebaseerd op de geschiedenis van de plek en de arbeiders.

Een verzameling van interventies creëert de smeltkroes. Ze werken samen als een plaats van uitwisseling en ontspanning. Door te luisteren naar de bestaande gebouwen worden nieuwe bestemmingen gevonden. Het aanpassen van de bestaande structuren was minstens zo belangrijk als het uitwerken van het juiste programma om het gebied te activeren. Het kan worden gezien als een levende fabriek, die zich relateert aan haar verleden en haar heden opbouwt na vele jaren verlaten te zijn geweest. De verschillende ingrepen smelten de ruimtes samen.

Melting Pot benadrukt het belang van het collectieve geheugen en het culturele erfgoed. De vergelijking met een huiskamer verwijst naar de vrijheid van de ruimte in een huis waar alles samenkomt en alles kan gebeuren. Bezoekers hebben de vrijheid om te kiezen waar ze willen zijn en wat ze willen doen. Het geheel vormt de sleutelpositie tussen de nieuwe wijk en de stad. Het was duidelijk dat het een openbare plek moest zijn voor een zo breed mogelijk publiek, om mensen te verleiden om van cultuur en ontspanning te genieten en deel te nemen aan het maken ervan.

Het ontwerp en het programma zijn erop gericht de plek een nieuwe betekenis te geven, waarbij de oorsprong en de geschiedenis van de plek niet uit het oog worden verloren. Ingrijpen is nodig om het nationale erfgoed van Luxemburg in stand te houden.  

Met deze aanpassingen verandert de smeltkroes in de sociale verbinder die de staalfabriek ooit was. De hervorming van ons gebouwde erfgoed heeft de potentie om levens, gemeenschappen, buurten en steden te veranderen.Afstudeerdatum: 16 september 2021
Afstudeercommissie: Bart Bulters (mentor), Milad Pallesh, Gert-Jan Wisse
Toegevoegde leden t.b.v. het examen: Gianni Cito, Marlies Boterman
 

Terug naar lijst
Delen