Oscar Sanders

Oscar Sanders

Opleiding
Architectuur
Lichting
2021
E-mail
o.w.sanders@icloud.com

Het Zilveren Kind

Een collectieve woonvorm voor mensen met een ernstig meervoudige beperking in een stedelijke context
 

In de architectuur voor een stimulerende dagelijkse omgeving staat de mens centraal niet het bouwwerk. Personen met een ernstig meervoudige beperking zijn een kwetsbare doelgroep in onze samenleving. Ze ervaren een rijke diversiteit aan prikkels en worden hierin dagelijks met intensieve zorg ondersteund. Het gevoelig zijn voor prikkels vraagt om een ruimte die zich kan aanpassen aan een gewenste prikkel rijke of arme omgeving. De ruimte voor mensen met een ernstig meervoudige beperking is stimulerend als er de mogelijkheid is om te variëren in de beleving. 

Mijn oom Freek heeft een ernstig meervoudige beperking. Behalve verstandelijk is hij ook motorisch beperkt, waardoor hij volledig afhankelijk is van een ander. Freek zit in een rolstoel en wordt met behulp van een lift in zijn bed gelegd of in een zitzak neergezet. Hij kan beperkt informatie begrijpen, praat geen volledige zinnen, maar enkele woorden. Hij heeft humor, is gevoelig voor stemmingen en communiceert via houding en gebaren. Freek heeft op verschillende plekken gewoond, afhankelijk van het aanbod binnen de zorg. Dit waren voornamelijk afgelegen locaties in een bosrijke omgeving of woningen aan de rand van het dorp. Freek wil elke morgen graag mensen ontmoeten, de dag samen zinvol doorbrengen.

De zorg door professionals zal in de toekomst afnemen en zal vervangen worden door mantelzorgers uit het persoonlijke netwerk en door de technologie. Om de eigen regie en het mee participeren te stimuleren moet niet de nadruk liggen op de zorg maar op het wonen en de verschillende functies in de nabijheid. De sociale context van een persoon met een ernstig meervoudige beperking is een belangrijk vangnet en verlicht de intensieve zorg door professionals.

Momenteel wonen personen met een ernstig meervoudige beperking voornamelijk in een rurale context. Voor deze personen, maar ook voor de mantelzorgers, zoals familie, vrienden en verwanten zullen mogelijkheden gecreëerd moeten worden om in elkaars nabijheid te kunnen wonen en werken. Niet alleen ruraal, maar ook binnen een stedelijke context.


Afstudeerdatum: 12 juli 2021
Afstudeercommissie: Judith Korpershoek (mentor), Anna Maria Fink, Henri Snel
Toegevoegde leden t.b.v. het examen: Elsbeth Falk, Lisette Plouvier

Terug naar lijst
Delen