Léa Soret

Léa Soret

Opleiding
Stedenbouw
Lichting
2021
E-mail
lea.soret@live.fr

New Equilibrium

Een plattelandsstrategie voor de valleien, hellingen en plateaus van de Pays d'Auge


Ik heb een speciale en persoonlijke band met het Franse Pays d'Auge. Ik hou van de schoonheid en bijzondere kwaliteiten, maar ik zie ook hoe het gebied in verval raakt. Mijn persoonlijke motivatie, mijn rol en missie als stedenbouwkundig ontwerper dwongen mij ertoe om na te denken over een manier om deze prachtige vallei te redden - of nog beter: op te waarderen.

We weten dat verschillende crisissen invloed hebben gehad op de stedenbouw, net zo goed als ze gevolgen hebben gehad voor de ontwikkeling van verschillende stedenbouwkundige stromingen. De situatie waarin we nu leven heeft ons opnieuw geconfronteerd met de kwetsbaarheid van onze gebouwde omgeving - en deze situatie heeft mij geïnspireerd tot een heroverweging van de doelen en middelen van de stedenbouw.

We staan dagelijks voor grote sociale en ecologische uitdagingen. Dat maakt het gemakkelijk om een hoognodige verandering van aanpak te zien. Een andere benadering die de locatie zou kunnen plaatsen binnen een groter gebied, verbonden met sociaal-ecologische systemen en hun metabolismen. Ik geloof dat projectlocaties zodanig kunnen worden getransformeerd dat zij onderdeel worden van grotere systemen of deze zelfs versterken. Een dergelijke benadering gaat verder dan doelstellingen van economische verbeteringen, toekomst en technologie, en het legt de nadruk op levenskwaliteit, ecologie en sociale kansen voor iedereen. Met andere woorden: een strategie die ecologische, sociale en economische vraagstukken combineert zonder daartussen een tegenstelling te zien, om zo een geïntegreerd territoriaal project te worden.

Impliceert dit een herbezinning op de doelstellingen, de middelen en het proces van de stedenbouw?

Tegenwoordig is het besluitvormingsproces (autoriteiten, bewegingen en belanghebbenden) een geintregeerd deel van een project. Zonder de sterke factoren van een project is de uitvoering ervan nauwelijks realistisch. De betrokkenen moeten het project aanvaarden en er deel van uitmaken. Daarom ben ik van mening dat communicatie, participatie, samenwerking en complementariteit, zowel ruimtelijk als financieel, essentiële onderdelen zijn van elke hedendaagse stedelijke/landelijke strategie.

Traditioneel werden analyse, conceptie en ontwerp gescheiden in afzonderlijke fasen van diagnose en verbetering. In het nieuwe Equilibrium vormen deze een geheel, dat elkaar in de loop van het proces aanvult en voedt. Met deze strategie wil ik nieuwe vragen opwerpen. Door diepgaand te werken aan uiteenlopende scenario's kan worden nagegaan welke van de mogelijke richtingen aanvaard zullen worden en alle betrokkenen ten goede zullen komen. Het volgen van deze verschillende wegen biedt nieuwe perspectieven en maakt een beter begrip mogelijk van wat mogelijk is, en biedt tegelijkertijd ruimte om vaste hoekstenen van een wenselijke ontwikkeling te definiëren.

Dat is wat ik met The New Equilibrium (het Nieuwe Evenwicht) heb willen aantonen. Er zijn vele manieren van stedenbouw, en dit is waarschijnlijk wat het vak zo mooi maakt. De aanpak die ik met dit project voorstel, vereist dat men de kenmerken van het projectgebied kent en beheerst. Het vereist te weten welke lagen strategisch en noodzakelijk zijn om te begrijpen om het type en de schaal van de benodigde interventie te bepalen. Met andere woorden: het ontrafelen van de analyse en de economische processen van een gebied om een nieuwe set regels te installeren, voor nieuwe ontwerpen en toekomsten. Dit is alleen mogelijk door het bestaande productie-ecosysteem uit elkaar te halen en na te denken over een nieuw ecosysteem, dat op zijn beurt een reeks ruimtelijke keuzes, systemen en consequenties met zich meebrengt.  

Het deconstrueren van de verschillende en bestaande modellen tot een nieuwe fusie: Het Nieuwe Evenwicht.


Afstudeerdatum: 12 juli 2021
Afstudeercommissie: Eric van der Kooij (mentor), Eric Frijters en Saline Verhoeven.
Toegevoegde leden t.b.v. het examen: Martin Aarts en Riette Bosch.

Terug naar lijst
Delen