Vincent Janssen

Vincent Janssen

Nieuwe dynamiek


Een waterrijk perspectief voor Gouda

Op 5 februari 1995 surfde Max van Noorden over de A2 bij Den Bosch, dit leverde een fascinerende foto op. De extreme regenval zorgde er op dat moment voor dat het watersysteem overbelast raakte. Riolering, sloten en rivieren konden het regenwater niet snel genoeg afvoeren. Resultaat hiervan was dat de A2 meerdere dagen onder water stond en hierdoor, onbedoeld, als tijdelijke waterbuffer diende. Deze foto laat de kwetsbaarheid van ons systeem bij klimaatextremen zien. Sinds deze foto zijn we meermaals, en steeds vaker, geconfronteerd met toenemende extreme weersomstandigheden.

Door de klimaatverandering zullen deze extremen in de toekomst enkel nog toenemen. De inrichting van de openbare ruimte in de stad speelt een grote rol in het opvangen van de klimaatextremen. De afgelopen jaren zijn tal van technische hulpmiddelen ontwikkeld om water in de stad te bergen ten tijden van overschot en dit water vervolgens te kunnen gebruiken ten tijden van tekort.

Ook Gouda heeft problemen tijdens extreme regenval of -droogte. Het watersysteem is niet bestand tegen grote, kortstondige, piekafvoeren en daarnaast is de huidige buffercapaciteit in grote delen van de stad onvoldoende voor een plaatselijke oplossing van het probleem. Daarnaast is de spons-werking onvoldoende, waardoor in droge perioden te weinig water beschikbaar is. Als je aan Gouda denkt denk je al snel aan de uitgestrekte veenweidegebieden met de vele sloten, de Reeuwijkse plassen en de kronkelende rivieren. Gouda is ontstaan vanwege het water, en kan dit gebruiken voor een sterk toekomstperspectief.

Mijn voorstel bestaat uit een integrale toekomstvisie voor Gouda, waarin water de hoofdrol speelt. Verschillende oplossingen voor het waterprobleem zijn uiteengezet en hebben geleid tot een stedelijke visie. De deeluitwerking van deze visie heeft geresulteerd in een stadspark: een dynamische waterbuffer die Gouda beschermd tegen klimaatextremen. Voor de invulling van het park en de maatschappelijke noodzaak heb ik me niet enkel gericht op het waterprobleem, maar ook op de stedenbouwkundige en landschappelijke kansen die Gouda biedt. Hedendaagse opgaven die een rol hebben gespeeld in de vorming van het plan zijn o.a. mobiliteit, woningbouw, stad-land relatie, stedelijke routing, recreatie en gezondheid. Het stadspark biedt Gouda een waterrijk perspectief voor de toekomst. Door een dynamische inrichting, met verschillende soorten natuur. Met een afwisseling tussen droge en natte gebieden, is het park in staat de klimaatverandering te accepteren. Naast een waterrijke omgeving, met recreatieve functies, bestaat het park uit een nieuwe fysieke verbinding tussen de stad en het landschap, benadrukt door een nieuwe stedelijke boulevard. Een boulevard die op een logische manier de verbinding tussen de stad en het landschap vorm geeft, maar daarnaast ook de bestaande stadswijken met elkaar verbindt. De stedelijke boulevard wordt daarnaast versterkt door nieuw woningbouwprogramma; de stedelijke rand. Dit project toont de kwetsbaarheid van onze huidige stedelijke inrichting, maar laat daarnaast de potentie zien. Door toekomstgericht te denken en een integrale visie te ontwikkelen kunnen meerdere stedelijke opgaven tegelijk worden aangepakt. Dit project laat zien dat Gouda middels dit nieuwe stadspark, met water en klimaat als basis, klaar is voor de toekomst.


Afstudeercommissie: Huub Juurlink (mentor), Gerwin de Vries, Lot Locher, Irene Poortinga. Toegevoegde leden t.b.v. het examen: Berdie Olthof, Lodewijk van Nieuwenhuijze.

Terug naar lijst
Delen