Sander Maurits

Sander Maurits

Opleiding
Stedenbouw
Lichting
2020
E-mail
s.t.maurits@gmail.com

I AMsterdam, TO BEta

 
Wie in de technische sector werkt ziet het gebeuren: Amsterdam is booming! Waar voorheen Amsterdam als -alfa-stad bekend stond, is er de laatste 5 jaar een explosieve groei in -beta-gerelateerde bedrijven. Dit bracht de stad in no-time naar de wereldwijde Top 5 van potentiele vestigingsklimaten voor bedrijven in de technische sector. Echter begint het gebrek van een fysieke -tech-omgeving en een te kleine ‘kennispool’ een steeds kenmerkender probleem te worden voor Amsterdam om door te groeien als ware tech-stad.

Deze groeiende vraag naar techwerkers speelt ook in de rest van Nederland. Door de transitie naar de digitale kenniseconomie zien we een groeiende krapte aan personeel in de -tech-sector. Een belangrijke reden is het missen van een technische universiteit in het noorden van Nederland. Veel middelbare scholieren verkiezen nabijheid en de bruisende stad Amsterdam boven het soort opleiding tijdens hun studiekeuze. Door in de stad een tech-universiteit en een vestigingsklimaat voor tech-bedrijven te maken kunnen wij een dubbelslag slaan. Dit voorstel kan het landelijke probleem aanpakken en Amsterdam kan zich door te ontwikkelen tot volwaardige speler in het internationale kenniscircuit.

Voordat we halsoverkop een nieuwe tech-campus uit grond stampen aan de rand van de stad, moeten we ons afvragen wat leren en werken in de stad zo aantrekkelijk maakt. Dit is zowel het synergetisch vermogen als de mogelijkheid tot zelfontplooiing. De nabijheid en verscheidenheid van de stad stimuleert face2face contact en zorgt voor meer innovatie zoals Edward Gleasner in zijn boek Thriumph of the city beschrijft. De stad geeft nabijheid, keuzevrijheid en ‘onverwachte ontmoetingen’ die nodig zijn om als bedrijf, maar ook als persoon, maximaal te ontwikkelen.

Amsterdam heeft een -tech-omgeving nodig die verweeft met de stad. Inspiratie is te vinden in het aloude college model wat wezenlijk verschilt van het recentere campus model. Het college is ontworpen uit de gedachte ‘verweven te zijn in een stuk stad’ en ‘kenmerkt zich door het verbinden van introverte, collectieve ruimtes in een complexe opzet van omsloten hoven, straten en pleinen’. In tegenstelling tot de campus welke een ‘onbegrensde ruimte met objecten’ is die zich ‘grandioos opent naar het landschap’.Amsterdam verdient een nieuw soort -beta-college. Een met de ruimtelijke kwaliteiten van het klassieke college, aangepast op de eisen van de digitale kenniseconomie. Een plek waar studenten, ondernemers en instellingen zich maximaal kunnen ontwikkelen. Een stuk stad waar het delen, het laten zien én experimenteren met nieuwe kennis voorop staat. Een plek waar kennis met de stad in aanraking komt en andersom.


Afstudeercommissie: Martin Aarts (mentor), Floris van der Zee, Eric van der Kooij. Toegevoegde leden t.b.v. het examen: John Westrik, Sebastian van Berkel.

Terug naar lijst
Delen