Philippe Allignet

Philippe Allignet

Think LARGE

 

De verdwijnende middelgrote steden van Frankrijk genezen door landschapsontwerp

De helft van de middelgrote steden in Frankrijk is langzaam aan het verdwijnen. Ze ervaren een scala aan symptomen van sociale en economische zwakte zoals krimp, stedelijk verval, veroudering en een verarmde bevolking. Dit heeft een directe impact op hun ruimtelijke kwaliteit en hun eigen identiteit. Ze hebben een ruimtelijk en sociaal medicijn nodig dat het mogelijk maakt om zichzelf opnieuw uit te vinden.

Maar wat is dat medicijn?

Vandaag de dag vechten deze steden met algemene, stad-gefocuste en lokale stedelijke oplossingen om hun bredere identiteit opnieuw uit te vinden. Landschappen hebben dit potentieel echter al, door hun wijdverspreide elementen en natuurlijke verbindingen. Ik introduceer ‘LARGE’ (Landschap Generatie / Regeneratie); een methodology voor ruimtelijk en sociale transformatie gebaseerd op het landschap. Ik pas de methodologie toe op Vierzon, de 'Franse Detroit'. In de valleien, de vergeten levenslijn van de stad, stapelen de problemen zich op en het wordt hun onmogelijk gemaakt om door te ontwikkelen door het beleid rond het overstromingsrisico. Ik voorzie een waterschap dat bestendig is tegen overstromingen die het aanpassen van de beleidskaders enerzijds mogelijk maakt en anderzijds de identiteit van de vallei onthult op drie niveau’s: L, M en S.

Voor de grote (L) schaal genereert het overstromingsbestendige waterschap drie verbeterde en meer verbonden vallei-landschappen: een meer-landschap dat het water tegenhoudt en natuurgerichte ontwikkelingen ondersteunt; een poreuze stad doorstoken met groene kanalen die water toestaan vrijelijk door de stad te stromen terwijl het stedelijke, collectieve en dichtere eilanden creëert; en een geaccentueerd meanderlandschap dat het lossen van overstromingswater vergemakkelijkt, een nieuwe natuurlijke structuur voor een meer lokaal en diverse agrarische landschap. Deze drie verbeterde vallei-landschappen geven vorm aan Vierzon’s nieuwe identiteit door ingewikkelde ruimtes, netwerken voor natuur en mobiliteit en stedelijke en toeristische ontwikkelingen.

Deze thesis onderzocht ook de gevolgen van het grootschalige waterschap voor de stedelijke vallei (M). Hier creëert het verbreden van de toeloop en het openen van dhet kanaal meer ruimte voor de rivier en activeert hiermee het in onbruik geraakte kanaal. De functies binnen dit gebied zullen verplaatst moeten worden en hier begint de reorganisatie en herstructurering van de binnenstad. Deze vervallen, leegstaande en door de auto gedomineerde ruimte kan transformeren tot een levendige binnenstad waarbij nieuwe multifunctionele ruimtes en netwerken gevormd kunnen worden door het kundig verzamelen van werk- en winkelfuncties in clusters dichtbij de vallei.


Tot slot focust deze thesis op het Yevre park (S), the iconische wedergeboorte van de rivier door middel van het voormalige kanaal. Het ondersteunt de binnenstad, het brengt aandacht aan het voormalige kanaal door twee structuurgevende paden en het reageert op de steden in de buurt door middel van drie specifieke rivier sequenties. Het begint bij de intense stedelijke rivier die gebruikt wordt als de etalage voor de levendige binnenstad en wordt opgevolgd door de natuurlijk en speels meanderende rivier tussen de twee bewoonde oevers. Uiteindelijk komt het aan bij de gevlochten rivier, een bloeiend, natuurlijk waterschap naast de innovatieve en bloeiende economische cluster in de vallei.

LARGE laat zien, met het voorbeeld van Vierzon en de vallei van de stad, dat het landschap een mogelijk en efficiënt middel biedt om de vervallen en gestagneerde middelgrote steden nieuw leven in te blazen. Zowel landschappen als de wijze van invloed erop zijn al zeer divers, maar LARGE zou een scala aan landschap-gedreven identiteiten kunnen transformeren en vormgeven. Want wat de worstelende middelgrote steden nu nodig hebben is het veranderen van hun bestemming van waardevermindering tot fascinatie.


Afstudeercommissie: Roel van Gerwen (mentor), Pierre-Alexandre Marchevet, Hein Coumou. Toegevoegde leden voor hetexamen: Berdie Olthof and David Kloet.

Terug naar lijst
Delen