Jesse Mommers

Jesse Mommers

Opleiding
Architectuur
Lichting
2020
E-mail
mommers.j@gmail.com

Campus aan de Werf


Experimenteel pleidooi voor het vakonderwijs

Het vakonderwijs in Nederland staat voor een uitdaging. Vooruitlopen op de digitalisering maar ook de binding zoeken met de constant specificerende praktijk die een fluctuerende ontwikkelsnelheid heeft. Boven alles hierbij de student weer op de voorgrond zetten en zelfontplooiing binnen een ambacht stimuleren. De student is namelijk van grote waarde. Zij verdienen een leeromgeving die ontdekken stimuleert en de rijkdom van het werken met de handen omarmt. Intensieve samenwerking van onderwijs en praktijk kan hieraan invulling geven.

Meer aandacht voor het individu en het vak vraagt om een ruimtelijk experiment waarbij onderwijs en praktijk worden verweven. Waarin de student een plek krijgt om zich intensief en dicht op de praktijk te ontwikkelen binnen een ambacht. De praktijk krijgt de mogelijkheid om te leren van de student en gebruik te maken van de faciliteiten van het onderwijs. Zo ontstaat een wederkerige symbiose op een nieuwe campus waar de student woont en leert naast de vakman die zijn werk uitoefent

Proeftuin
Het decor voor het experiment wordt gevormd door een scheepswerf aan de rand van Amsterdam; de Oranjewerf. Grenzend aan het breedste gedeelte van het IJ vormt de werf een ensemble van gereedschap en materialen. De werf staat echter onder druk van oprukkende gebiedsontwikkeling die kleinschalige industrie uit de stad verdrijft. Deze industrie en het vakonderwijs zijn afhankelijk van elkaar en hebben dan ook veel raakvlakken als het gaat om hun plek in de stad. Het vakonderwijs voor metaalbewerking vertoont veel gelijkenis met de scheepsbouw en leent zich voor het experiment.

Leren
De werf wordt gezien als een monofunctioneel lappendeken wat leeft door te groeien en te krimpen. Dit vormt de basis voor het vormgeven van de nieuwe campus. Ieder gebouw wordt precies gepositioneerd op de kwaliteiten en functioneren van het terrein, afgestemd op de handelingen van de student en interactie met de vakman. Ieder gebouw is ontworpen als een structuur die ruimte geeft voor de precieze handeling van de student in schaal, afmeting en beweging. Het unieke karakter van de gebouwen wordt onderstreept door een grote toegepaste variëteit aan materialen en knopen, passend binnen de ruwe wereld van metaalbewerking.

Collectief
Het nieuwe programma op de campus richt zich op het samenbrengen van de student en vakman. Te denken aan samen eten en ontspannen en werken in groepen aan grote projecten zoals een bus of en boot. De organisatie van het bedrijf en de school worden samengevoegd in een ruimte om uitwisseling op alle niveaus mogelijk te maken.

Ontdekken
Het intensieve leven op de campus zorgt voor een rijke leeromgeving waar ruimte is voor ontmoeting en ontdekken. Door het verdelen van het programma over het terrein beweegt de student zich gedurende de dag intensief over het terrein, langs en door werkplaatsen van de vakman. Op het terrein is ruimte voor de student om, naast de lessen, te werken aan eigen projecten, individueel of in groepen.

De student krijgt een studio op het terrein waar hij kan leven en werken in een privé omgeving en zich kan ontwikkelen tot vakman.


Afstudeercommissie: Rob Hootsmans(mentor), Dingeman Deijs en Paulien Bremmer.
Toegevoegde leden t.b.v. het examen: WInfried van Zeeland en Floris Hund.

Terug naar lijst
Delen