Jacopo Grilli

Jacopo Grilli

Opleiding
Stedenbouw
Lichting
2020
E-mail
jgrilli70@gmail.com

TEST#1: THE ISLAND

Het vertalen van een stedelijk ideaal naar een stedelijk design

Dit project is een poging tot een methode waar verbeelding het voornaamste ontwerpmiddel is. Deze methode (verbeelding-gebaseerd-ontwerp) kan teruggeleid worden naar het werk van Yona Friedman, Pierro Della Francesca en Constant Nieuwenhuijs en suggereert dat de kracht van een afbeelding ligt in de inspiratie voor- en de suggestie van de cultuur van het maken. Het idee is om creatieve tekeningen te introduceren als een consistente middel voor het vormgeven van het ontwerpproces van de stad. Tijdens mijn educatie, de afgelopen ca. 15 jaar, heb ik gebouwd aan en gewerkt met een persoonlijk gevoel voor de stad. En nu heb ik deze voor het eerst ook getest.

Het idee is uitgewerkt middels een selectie aan tekeningen die het fantaseer proces samenvatten. Vervolgens is de verbeelding geconfronteerd met de urgentie van het hedendaagse welke de relaties tussen het menselijk leven en de stad benadrukt, zoals de groei van de stedelijke populatie, de stedelijke verdichting en de wildgroei alsmede de overproductie en het afval. Het resultaat is een dramatisch gebrek aan natuur en een onbekende groei gebaseerd op de economie van onze samenleving.

Natuur en cultuur waren de gebieden die onderzocht werden in het theoretisch kader. De wetenschappelijke studies en literatuur van Kevin Lynch, Cedric Prince en Richard Weller zijn geherformuleerd om een verschuiving binnen het huidige stedelijk paradigma te motiveren: het samenkomen van natuur en cultuur in een ruimtelijk en ethisch argument. Deze analyse leverde nieuw materiaal voor het gefantaseerde deel van het project wat ons dichter bij de realiteit bracht. Het resultaat: “Een stad vormgegeven door de geografie en cultuur, welke gebruik maakt van natuurlijke grondstoffen en deze verrijkt tot de voornaamste bestaansreden.”

De geselecteerde urgenties en de onderzochte theorie droegen bij aan de uitwerking van een stedelijk model genaamd Urban Cell, nu klaar om getest te worden. De Randstad is de gekozen geografische locatie om opnieuw vormgegeven te worden zodat het stedelijk model toegepast en getest kan worden. De Randstad heeft alle eigenschappen op het gebied van bevolkingsdichtheid, dimensies, geografie en klimaatverandering, om een metropool te worden waar natuur en cultuur kunnen samengaan.

Het uiteindelijke voorstel is om de metropool de vorm te geven van een eiland: zowel bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering en de stijgende zeespiegel als een versterking van het natuur-cultuur argument vanwege de aanwezigheid van het Groene Hart. In het vervolg van de regionale strategie heeft het eiland nog enkele belangrijke en cruciale interventies nodig, zoals:

- Een hyperloop-systeem dat de bestaande centra (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag) verbindt

- Een verdedigingssysteem welke ontwerpen met de natuur toestaat (een multifunctionele superdijk)

- Een ontwerpvoorstel voor de ultieme stedelijke grens tussen de bestaande centra en het Groene Hart

- Een stedelijk systeem dat het mogelijk maakt om te leven op het water in landelijke dorpen

De conclusie is weergegeven door een panoramische foto van de hernieuwde metropolen dat de kwaliteiten verhoogt en mogelijk een relevante aanpak representeert om de natuur met onze leefcultuur te balanceren. De methodologie van het project, het verbeelding-gebaseerde-ontwerp representeert de wijze waarop ik wil werken op het gebied van stedenbouw.Afstudeercommissie: Ton Schaap (mentor), Iruma Rodríguez Hernández en Billy Nolan. Toegevoegde leden t.b.v. het examen: John Westrik en Herman Zonderland. 

Terug naar lijst
Delen