David Tol

David Tol

Opleiding
Architectuur
Lichting
2020
E-mail
davidtol@me.com

ASC: Familia

FAMILIA is een alternatief woonconcept voor gezinnen in de dichtbevolkte stad. Wereldwijd vindt er een enorme verstedelijking plaats. Waarin nu al meer dan 50% van de mensen in steden wonen en dit aantal in 2050 rond de 68% ligt. Dit maakt de verdichting van steden een van de belangrijkste opgaves van de toekomst. 'Wat als we een nieuwe woontypologie ontwikkelen, die voldoet aan de hoge dichtheid vraag, maar ook een plek biedt voor gezinnen?'

In Amsterdam zien we dat deze verstedelijking plaatsvindt met veel nieuwe ontwikkelingen en ambities van de gemeente, die in 2025 50.000 woningen gerealiseerd wil zien. Maar daarnaast zien we ook een trend van het gezin dat vertrekt uit de stad: 25% project van de gezinnen is uit Amsterdam vertrokken voor het vierde levensjaar van het eerste kind.  

De nieuwe plannen van de stad zijn ambitieus waar gesproken wordt over hoge dichtheden, gemengd programma met een gezellig gevoel. De collages en impressies laten vooral veel hoogbouw en repetitie van bestaande typologie zien waarin de verbinding tussen de bewoners vooral op het maaiveld gebeurt. En dit is waar een deel van het probleem voor de gezinnen zit. De hoge dichtheid en de vele mensen brengt veel anonimiteit en drukte met zich mee. Dit zijn geen fijne ingrediënten om je kind lekker op straat te laten spelen. 

 

Afstudeercommissie: Wouter Kroeze (mentor), Ard Hoksbergen en Marcel Lok.
Toegevoegde leden t.b.v. het examen: Rob Hootsmans en Tatjana Djordjević.

Terug naar lijst
Delen