Rogier van den Brink

Rogier van den Brink

Werkplaats in de stad

Hoe geef je vorm aan een gebouw dat is gestoeld op ambacht, een gebouw dat plek biedt aan het ambachtelijk produceren van alledaagse meubelen? Een schilderij van Pieter de Hooch, het maken van een stoel, een lange reeks studies en een nacht in een klooster hebben mij geholpen hier een antwoord op te vinden. Uitkomst is een stadswerkplaats in Amsterdam waar een groep leerlingen intern woont en werkt. Losjes geënt op het gildeleven uit de 17e eeuw. ‘Ambacht is continuïteit’ heeft zijn weerslag in alle lagen van mijn afstudeerproject. Het voortbouwen in het bestaande stedelijk weefsel, de uitdrukking van de architectuur, het vormgeven van de individuele rituelen van zijn gebruikers en de omgang met materialen. Het resultaat is een statement voor ambacht en herbestemming.

Ambacht is continuïteit
Ambacht lijkt in contrast te staan met constante vernieuwing. Dit is niet helemaal waar. Ambacht heeft een in zichzelf regulerend vermogen en staat daarin wel degelijk vernieuwingen toe. Het bouwt echter altijd voort op het voorgaande. De ambachtsman staat als het ware op de schouders van zijn voorganger. Dit impliceert een binding met voorgaande generaties en duidt op een belangrijke functie van onderwijs in het proces van het leren beheersen van het ambacht.  

Aanpassingen door de tijd
Het gebouw is door de jaren heen meerdere malen verbouwd en aangepast. Al deze lagen zijn nog steeds in meer of mindere mate te lezen. Ik ent mijn toevoeging op de overblijfselen. Ik ga niet terug naar een specifieke tijd, ik zoek naar aanleidingen in alle tijdslagen en vertaal die in een eigentijdse interpretatie, mijn ingrepen blijven in die hoedanigheid altijd herkenbaar. Door deze benadering ontstaat een gelaagdheid waarbij bestaand en nieuw een dialoog met elkaar aangaan.

Het ritueel
Tijdens een weekendbezoek aan het klooster St. Bendictusberg heb ik uitgebreid gekeken naar de wijze waarop de monniken door het gebouw bewegen en hoe de architect de dagstructuur van hun rituelen als uitgangspunt heeft gebruikt voor het ontwerp van de ruimten.  In werkplaats in de stad zijn alle ruimtes ontworpen vanuit de grootte van de groep van gebruikers. Het ritueel van de dagelijkse routine vormt hierbij de grondslag.

Afstudeercommissie: Machiel Spaan (mentor), Gus Tielens en Floris Cornelisse. Toegevoegde leden t.b.v. het examen: Jolijn Valk en Jan van Grunsven.

Terug naar lijst
Delen