Midas van Boekel

Midas van Boekel

Opleiding
Architectuur
Lichting
2019
E-mail
midas.vanboekel@gmail.com

Semantiek van het Rurale Sociale Leven

Dit onderzoek is een combinatie van twee actuele opgaven. Het ontwerp van nieuwe woonvormen geeft betekenis aan de veranderende woonwensen van de plattelandse senior. Tegelijkertijd acteren deze interventies als het startschot van een hoognodige revitalisatie van de vroeg-naoorlogse woonwijk Bakelgeert-Noord in het landelijke Boxmeer. De grote vergrijzing van onze bevolking is aanstaande, waarbij op termijn een groeiend aandeel van deze senioren tot op hogere leeftijd alleen zal komen te wonen. Dit betekent nogal wat voor de bestaande woningvoorraad in Nederland. Vaak gaat de aandacht daarbij al snel naar de benodigde transformatie van onze stadswijken.
Echter wordt daarmee voorbijgegaan aan de nog veel ingrijpendere woonopgave op plekken van niet-groei, het platteland van Nederland. Landelijke gemeentes worstelen al jaren in het voorzien van passende ouderenhuisvesting. Resulterend in de futloze typologie van het grootschalige drempelloze appartementencomplex, waar senioren losgeweekt van hun directe omgeving worden opgestapeld.

Dit voorstel biedt een alternatieve toekomst en pleit voor kleinschalige huisvesting voor onze senioren in het hart van onze leefomgeving. Aan de basis hiervan staan de eigen ervaringen opgroeiend in een dorp en het onderzoek naar de ruimtelijke betekenis van de fijne nuances die de dorpsgemeenschap symboliseren. Want het fijnbesnaarde dorpsleven wringt met het monofunctionele keurslijf van de vroeg-naoorlogse woonwijk. Drie interventies brengen daar verandering in. Ze zorgen voor meer verscheidenheid op alle fronten, maar bovenal in het realiseren van verschillende woonmilieus. Dé senior bestaat immers niet, eenieder van ons wil op een eigen manier oud worden in de eigen woning en moet dat zelf kunnen inrichten. De woning voor de eenling in het collectief, de woongemeenschap voor de solo Bourgondiër en het buurtschap voor de soevereine senior bieden precies dat. Een expliciete keuze voor een passende woonvorm voor onze senioren, geplaatst in het hart van de woonwijk. Daarmee is kleur gegeven aan de ouderenhuisvesting in Boxmeer, maar de schaal van deze opgave reikt vele malen verder. Het is een oproep aan alle vergelijkbare landelijke gemeentes om hun typologie te herzien en het ontwerpen van inspirerende huisvesting en woonwijken voor de toekomst. Het belang van landelijk denken in verstedelijkend Nederland.

Afstudeercommissie: Jeroen Atteveld (mentor), Peter Defesche en Elsbeth Ronner. Toegevoegde leden t.b.v. het examen: Miguel Loos en Mariette Adriaanssen.

Terug naar lijst
Delen